Я обираю географію - комплексний довідник

Розділ 5

ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ СВІТУ

КРАЇНИ ЄВРОПИ

Загальна характеристика. Європа — одна з шести частин світу. Вона розташована на заході материка Євразія й займає приблизно п'яту його частину. Площа Європи — близько 10 млн км2, що становить близько 16 територій України. Ця частина світу омивається Атлантичним і Північним Льодовитим океанами, а також їхніми морями. її береги сильно порізані, за розчленованістю берегової лінії Європа посідає одне з перших місць у світі. Найбільші півострови — Скандинавський, Піренейський, Апеннінський, Балканський, Кольський, Кримський і Ютландія. На півострови припадає близько чверті території. Це теж світовий рекорд.

Територія Європи витягнута в широтному напрямку, що трохи ускладнює економічні зв'язки й транспортне сполучення всередині регіону. Існують незначні природні бар'єри (гори південної і південно-східної частини), однак їх досить легко подолати. Європа має сприятливе

приморське положення (крім окремих районів її східної частини) і розташована на перетині міжнародних шляхів сполучення. Особливо інтенсивним є рух транспортних потоків у західній і центральній частинах Європи.

Країни Європи поєднує не тільки географічне положення, але й спільність історичних доль. Саме тут протягом ХХ ст. відбувалися найважливіші події, що формували сьогоднішню картину світу, починаючи від двох світових війн і закінчуючи нарощуванням інтеграційних процесів. Характерною рисою розвитку Європи в останні десятиліття стала міжнародна економічна інтеграція, тобто процес зрощування й взаємопроникнення господарств сусідніх країн і створення єдиного господарського комплексу. На сьогодні найвища форма інтеграції — економічний і валютний союз. Яскравим прикладом такого союзу є Європейський Союз (ЄС).

Хоча частка Європи у світовому ВВП за останні 50 років зменшилася й зараз становить приблизно 25% проти 37% у 1950 р., у цій частині світу перебувають світові лідери за показником ВВП на душу населення. При цьому частка європейців у населенні світу за цей період зменшилася майже вдвічі й зараз становить лише 12%. У Європі виробляється більше ніж чверть промислової продукції світу, а за деякими видами сільськогосподарської продукції, наприклад молоком, вона — безсумнівний світовий лідер. Особливо переконливо виглядає західна частина Європи, що виробляє 20% м'яса (причому переважає яловичина й свинина) і 30% молока.

Для більшості країн Європи характерним є перший тип відтворення населення. Європа є густонаселеним та найбільш урбанізованим регіоном світу. Міське населення становить близько 75%.

За географічним розташуванням та з історичного погляду Європу поділяють на субрегіони: Західну Європу, Центральну Європу, Східну Європу (існує поділ і на чотири субрегіони: Північну, Західну, Південну, Східну Європи). У міжнародному поділі праці провідні місця за обсягами промислового і сільськогосподарського виробництва, експорту, запасами золота і валюти, розвитком міжнародного туризму належать країнам Західної Європи.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити