Я обираю географію - комплексний довідник

Розділ 1

ЗАГАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ.

ГІДРОСФЕРА

Багаторічна мерзлота

Багаторічна мерзлота — шари мерзлих гірських порід у надрах Землі.

Багаторічна мерзлота утворюється в районах із холодним кліматом, де товщі гірських порід не встигають повністю розмерзнутися за теплий період. Багаторічна мерзлота займає 85% території Сибіру в Азії. Найміцніший шар багаторічної мерзлоти — 1500 м — знаходиться в центральній частині Середньосибірського плоскогір'я. В районах, де поширена багаторічна мерзлота, дуже важко вести будівництво. Під будівлями товщі мерзлих порід починають відтаювати та деформуватися, що може призвести до катастрофічних наслідків. Разом з тим у багаторічній мерзлоті, як у природному холодильнику, збереглися викопні рештки давніх тварин та рослин, у тому числі мамонтів.

Штучні водойми та водотоки. Річки та озера розміщені на поверхні Землі нерівномірно. В одних районах є надлишок води, в інших — її нестача. Для врегулювання та поповнення запасів води з метою її подальшого використання будують штучні водойми та водотоки зі штучним руслом. Серед штучних водойм розрізняють водосховища та ставки.

Водосховища — великі штучні водойми. їх створюють у руслах річок за допомогою гребель з метою накопичення великих запасів води, для врегулювання річкового стоку, роботи ГЕС, судноплавства.

У світі існує близько 15 тисяч водосховищ ємністю понад 1 млн м3 води. Найбільше водосховище у світі — Вольта площею 8480 км2 — побудовано в Африці на річці Чорна Вольта. Будівництво водосховищ дозволяє виконувати ряд господарських завдань: створювати великі запаси води, покращувати умови роботи річкового транспорту, виробляти електроенергію, регулювати річковий стік, створювати зони відпочинку для людей. Однак разом з тим будівництво водосховищ має й негативні наслідки: відбувається уповільнення річкового стоку та посилюється заболочування низовинних ділянок навкруги водосховищ, затоплюються значні площі сільськогосподарських земель, накопичуються забруднені води промислових підприємств, порушуються умови життя цінних промислових риб.

Ставки — штучні водойми невеликих розмірів. Ставки створюють у ярах або спеціальних поглибленнях та використовують для зрошення садів, огородів, розведення риби, свійських птахів.

До водотоків зі штучним руслом відносять судноплавні канали та зрошувальні канали. Судноплавні канали з'єднують різні річкові басейни, утворюючи водну транспортну систему (наприклад, Волго-Балтійський канал). Зрошувальні канали забезпечують водою посушливі сільськогосподарські райони.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити