Я обираю географію - комплексний довідник

Розділ 5

ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ СВІТУ

КРАЇНИ ЄВРОПИ

Росія

17075,4 млн км2 (у 28 разів більше за територію України) 142,0 млн осіб (2007)

Росія розташована одночасно у двох частинах світу: 1/3 — у Східній Європі, а 2/3 — у Північній Азії. Офіційна назва — Російська Федерація. До складу держави входять також Калінінградська область, розташована на заході від основної території країни й відділена Латвією та Литвою, і низка островів у Північному Льодовитому й Тихому океанах. На суходолі Росія межує з 14 державами: Норвегією, Фінляндією, Естонією, Латвією, Литвою, Білоруссю, Польщею, Україною, Грузією, Азербайджаном, Казахстаном, Монголією, Китаєм, кНДР. 2/3 російських кордонів — морські. Найбільша у світі за своєю територією держава є ще й країною, з якою Україна має найбільш протяжний сухопутний кордон (2063 км).

За кількістю населення Росія входить до першої десятки країн світу. Населення по території країни розміщено нерівномірно, що визначається розмаїтістю природних умов, історією освоєння й рівнем розвитку окремих районів. Особливістю розміщення населення Росії є наявність двох типів заселення території. В арктичній зоні, Сибіру, на неосяжних просторах тундри й тайги проживає лише 1/15 частина населення — близько 10 млн осіб. У той же час велику частину Європейської Росії, південь Сибіру й Далекого Сходу посідає зона суцільного заселення, що дістала назву головної смуги розселення. Займаючи 1/3 території, вона зосереджує більше ніж 93% населення Росії.

Рівень урбанізації Росії досить високий — 76% . У районах з екстремальними природними умовами частка міського населення зростає до 92%.

Росія — багатонаціональна держава, на території якої проживають представники більше ніж 120 націй і народностей. Росіяни складають 82,5% від усього населення країни, по 4% припадає на українців, білорусів, татар. Основною релігією Росії є православ'я, яке сповідують більше ніж 9/10 усіх віруючих. Друга за кількістю прихильників релігія країни — іслам. Його сповідують татари, башкири й майже всі народи Північного Кавказу (крім осетин).

Державною мовою є російська, вона також слугує мовою міжнаціонального спілкування.

Москва — столиця Російської Федерації — найбільший у Росії та один із найважливіших у світі політичний, промисловий і культурний центр. Площа міста — близько 1000 км2, населення — близько 11,3 млн жителів.

Росія, як й інші постсоціалістичні країни, зараз здійснює перехід до ринкової економіки.

Головну роль у господарстві Росії відіграє промислове виробництво, представлене практично всіма галузями добувної й обробної промисловості. Провідними галузями є машинобудування, металургія й хімічна промисловість, які спираються на потужний паливно-енергетичний комплекс.

Провідною паливною галуззю є газова. За видобутком газу Росія посідає перше місце у світі. Машинобудування також є однією з провідних галузей промисловості Росії. 40% усього працюючого населення зайнято в цій галузі, крім того, машинобудування дає близько 20% валової продукції країни.

Виробництво обладнання для чорної металургії й гірничодобувної промисловості зосереджене на Уралі, незначна частина — у Сибіру. Росія входить до десятки держав із найбільш розвиненим автомобілебудуванням.

Хімічна промисловість Росії також є однією з найбільш розвинених її галузей. Особливо розвинена основна хімія — виробництво мінеральних добрив, соди, сірчаної кислоти й інших продуктів.

Головною особливістю промисловості Росії є наявність потужного військово-промислового комплексу (ВПК). ВПК Росії — це система підприємств, що виробляють бойову техніку, озброєння й боєприпаси. ВПК зосереджує найбільш кваліфіковані кадри, кращу техніку і вправних організаторів виробництва.

Сільське господарство Росії має складну структуру. Рослинництво найбільш розвинене в лісостепових і степових районах. Провідною його галуззю є зернове господарство. Основні культури — жито, пшениця, овес, кукурудза, просо, гречка, рис, зернобобові (горох, квасоля, соя, сочевиця). Із майже 80 млн га посівної площі вони займають більше ніж половину. Головні зернові райони — Дон, Кубань, Поволжя, Південний Урал, Західний Сибір. Технічні культури займають лише 6% від усієї посівної площі. Найпоширенішим є соняшник, в основному його вирощують на Північному Кавказі (головним чином у Ростовській області й Краснодарському краї). Цукровий буряк займає близько 900 тис. га, переважно в степовій зоні.

Тваринництво спеціалізується на скотарстві м'ясо-молочного і молочного напрямів. На півдні степової зони та в деяких гірських районах розводять овець. У тундрі розвинуте оленярство. Свинарство й птахівництво є обов'язковою галуззю приміських господарств. У лісостеповій і степовій зонах відроджується традиційна галузь Росії — конярство. У лісових районах населення займається промислом хутрового звіря.

Провідне місце в транспортній системі Росії посідає залізничний транспорт. Автомобільний транспорт Росії за багатьма показниками відстає від рівня промислово розвинених країн. Для його подальшого розвитку треба буде розв'язати безліч таких проблем, як покращення якості більшості автомагістралей, побудова нових автомобільних доріг, поповнення парку автомобілів й автобусів, більша частина яких застаріла.

У Росії, що має розгалужену мережу внутрішніх водних шляхів, великою є роль річкового транспорту. Найбільше значення він має там, де відсутні інші види транспорту, — особливо на Далекій Півночі. Більше ніж 2/3 від усього вантажообігу річкових перевезень припадає на Волґо-Камський басейн. Морський транспорт Росії обслуговує в основному зовнішню торгівлю. Найбільшими портами на Чорному морі є Новоросійськ і Туапсе (експорт нафти, імпорт зерна), на Балтійському — Санкт-Петербург (експорт лісу), на Баренцовому — Мурманськ (експорт апатитів, кольорових металів), на Далекому Сході — Владивосток і Находка (різноманітні вантажі). У зв'язку з інтенсивним розвитком нафто - й газовидобутку в Росії в останні десятиліття зросла роль трубопровідного транспорту. За своєю продуктивністю цей вид транспорту перевершує залізничний. Частка його у загальному вантажообігу складає 57%.

Авіаційний транспорт охоплює майже всі райони країни.

В умовах розвитку ринкових відносин у Росії відбуваються істотні зміни у сфері послуг. Спостерігається значне зростання обсягів послуг, властивих виключно ринковій економіці: банківських, фінансових, страхових, ріелторських, юридичних, готельних.

Перспективною галуззю сфери послуг Росії є індустрія туризму. Пріоритетними напрямами в'їзного туризму є: пізнавальні, екологічні, сафарі-тури (рибальство, полювання), морські круїзи на Далекому Сході.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити