Я обираю географію - комплексний довідник

Розділ 5

ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ СВІТУ

КРАЇНИ ЄВРОПИ

Білорусь

207,6 тис. км2 (майже в три рази менше за територію України) 9,7 млн осіб (2007)

Білорусь — унітарна держава, що складається з шести областей. країна розташована у Східній Європі й межує з Латвією, Росією, Україною, Польщею і Литвою. кордони проходять по рівнинній території та не мають яскраво виражених природних рубежів, що сприяє створенню міжнародних транспортних магістралей. Найпротяжніші спільні кордони з Росією та Україною — 959 і 891 км відповідно. Найбільша довжина із заходу на схід — 650 км, із півночі на південь — 560 км. Країна не має виходу до моря, що обмежує можливості для зовнішньоторговельних зв'язків.

На території Білорусі проживають представники багатьох національностей. Більшість населення — білоруси (81%), що є корінними жителями своєї країни. У Білорусі проживають більше ніж 1,1 млн росіян, 230 тис. українців, близько 400 тис. поляків.

Сучасна демографічна ситуація в Білорусі свідчить про демографічну кризу. Рівень народжуваності в останнє десятиліття постійно знижується — із 16,5 на 1000 осіб у 1985 р. до 10,5 у 2004 р., а смертність зростає — із 10,6 у 1985 р. до 14,1 у 2004 р. Для вікового складу населення країни характерне збільшення частки старшого покоління (кожний п'ятий житель республіки в пенсійному віці) і зниження частки молодшої вікової групи.

У релігійному відношенні Білорусь здавна була місцем протиборства католицтва й православ'я. У XV-XVШ ст. роль державної релігії відіграв католицизм, а вступ до складу Росії сприяв поширенню православ'я. Сьогодні православ'я сповідують 70% віруючих, католики латинського обряду складають 20% віруючих, католики грецького обряду (уніати) — 7%. 72% населення Білорусі — городяни. Найбільше місто країни та її столиця з 1919 р. — Мінськ (близько 1,7 млн осіб). Місто розташоване в центрі держави, і зараз у ньому проживає кожний четвертий городянин. тут випускається чверть усієї промислової продукції країни. Особливо великою є частка машинобудування.

Основа господарства країни — промисловість. У структурі національного доходу на неї припадає 44%. Особливість країни — переважання обробної промисловості за відсутності значних запасів корисних копалин, що робить економіку Білорусі залежною від зовнішніх економічних зв'язків, у першу чергу від Росії. Провідні галузі — машинобудування (сільськогосподарське, автомобілебудування, приладобудування, електроніка), хімічна (добрива, синтетичні волокна, шини), нафтопереробна, легка. Запаси лісів служать сировиною для лісової та деревообробної промисловості (виробництво будівельних матеріалів і меблів). Розвинена харчова промисловість (м'ясні й молочні продукти, різні консерви, цукор, борошно).

У Білорусі велику роль відіграє сільське господарство. Приблизно половина оброблюваних земель відведена під зернові культури: вирощують жито, пшеницю, ячмінь, овес; близько третини зайнято під кормовими культурами, значні площі відведені для картоплі, яку так полюбляють білоруси. Із технічних культур обробляють льон-довгунець, цукровий буряк. Розвинені плодівництво й овочівництво.

Основні галузі тваринництва — молочно-м'ясне скотарство, свинарство, птахівництво. Головні сільськогосподарські райони розташовані в центрі республіки й на південному сході.

Головні види транспорту — залізничний та автомобільний. Через територію країни проходять магістральні трубопроводи, що з'єднують її з країнами Центральної та Західної Європи.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити