Я обираю географію - комплексний довідник

Розділ 2 ГЕОГРАФІЯ МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ

АФРИКА

Населення Африки. Численні знахідки археологів свідчать про те, що Африка була заселена дуже давно. На Африканському континенті було знайдено найдавніші, виготовлені 2,6 млн років тому, кам'яні знаряддя праці. Цей факт дає вченим підстави робити припущення про те, що Африка є найдавнішою батьківщиною людства. Основними заняттями жителів Африки здавна були полювання та збиральництво. У V тис. на материк з Азії прийшли семіти — творці культури Давнього Єгипту, які принесли із собою бронзові знаряддя праці, плужний обробок землі для зернових культур — пшениці, ячменю тощо. Від VII ст. н. е. почалося переселення на материк арабів із мусульманською культурою, архітектурою, звичаями, писемністю. На острів Мадагаскар, що був заселений дуже давно, з V—VI ст. до н. е., прибували переселенці з Південно-Східної Азії. У період колонізації до Африки переселилося багато європейців.

Численні хвилі переселень, які перемішували племена і народи, історія освоєння, а також своєрідність природних умов Африки стали причинами, які визначили етнічну розмаїтість її населення. В Африці сформувалися народи трьох основних рас. Представники південної гілки європеоїдної раси — араби та бербери — проживають в основному на півночі Африки. Для них характерні смаглява шкіра, темні волосся й очі, вузький ніс та овальне обличчя.

Південніше від Сахари проживають представники негроїдної раси. Для негрів характерний темний колір шкіри, чорне кучеряве волосся, широкий ніс. Населення «чорної» Африки відрізняється надзвичайною розмаїтістю. Найбільш високорослі народи Африки — нілоти, проживають у саванах північної частини материка. їхній середній зріст становить 180-200 см.

Центральні райони займають народи банту, а в екваторіальних лісах невеликими групами проживають найменші на планеті люди — пігмеї, найвищі з яких ледь сягають 150 см. Деякі вчені припускають, що корінне населення Африки — це і є низькорослі пігмеї. їхня назва походить від грецької одиниці вимірювання — пігми, що означає «від ліктя до кулака». Пігмеїв нараховується близько 80 тис. осіб. Пігмеї — лісові кочовики. Вони живуть у хатинах із листя, трави та гілок, займаються полюванням, збирають гриби, горіхи, гусениць, мед диких бджіл.

У напівпустелях і пустелях Південної Африки живуть бушмени та готтентоти. Для них характерні жовтувато-коричневий колір шкіри, широке плоске лице, що надає їм подібності з монголоїдами. Північно-східна частина Африки — батьківщина ефіопів, яких відносять до проміжної раси. У них темна, як у негроїдів, але з червонуватим відтінком шкіра, а риси обличчя подібні до європеоїдів. Населення острова Мадагаскар — малагасійці — належить до монголоїдної раси. Воно сформувалося в результаті змішання азіатських народів з африканськими.

Прийшле населення європейського походження становить незначну частину населення материка. Уздовж узбережжя Середземного моря проживають нащадки французів, на Канарських островах — іспанців, а на крайньому півдні материка — африканери, або бури,— нащадки переселенців із Нідерландів, англійців.

Усього в Африці проживають кілька тисяч народів та народностей. їхні традиції, звичаї, спосіб життя своєрідні й цікаві. Винятково різноманітні і їхні мови, релігійні вірування. Найбільш поширеною мовою жителів Північної Африки є арабська, південніше, в екваторіальній Африці, поширені мови банту та суахілі. На основі змішання французької, англійської та іспанської або портуґальської мов з африканськими виникли різноманітні креольські мови. На півдні Африки розвинувся африканс — результат з'єднання місцевих наріч із нідерландською мовою. У більшості африканських країн однією з офіційних мов часто є європейська — та, якою розмовляли колонізатори.

Африка посідає друге місце у світі серед інших материків за кількістю населення (більш як 870 мільйонів осіб) і перше за його природним приростом (понад 3% на рік).

На думку вчених, на початку нашої ери на материку проживало близько 30-40 млн осіб, що становило приблизно 18% населення світу. Починаючи від XVI ст., коли з Африки почали вивозити рабів, кількість населення континенту скоротилася. Торгівля рабами, винищування місцевих жителів, примусова праця та голод знижували темпи приросту населення. Однак до середини ХХ ст. намітилося помітне зростання кількості населення. Цьому сприяли заходи проти епідемій, поширення навичок санітарії, гігієни, допомога лікарів із різних країн. Високі темпи зростання кількості населення збережуться і найближчими роками, оскільки традиції багатодітності та ранніх шлюбів в Африці дуже сильні. При цьому середня тривалість життя в Африці дуже низька — не перевищує 40 років.

Розміщено населення по території материка нерівномірно. Найбільша густота населення (1000 осіб на 1 км2) спостерігається в долині Нілу. Густо заселені узбережжя Гвінейської затоки і Середземного моря. На півдні Африки, у пустелях, густих лісах і високогір'ях густота населення дуже низька — менш як 1 особа на 1 км2.

У залежності від видів господарської діяльності розрізняють міське та сільське населення. Більша частина населення Африки — близько 70% — проживає в сільській місцевості, займається землеробством і скотарством. За останні десятиліття помітно зросла частка міського населення, що пояснюється прискоренням промислового розвитку африканських країн, розвитком сфери послуг, освіти, медицини, туризму.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити