Країни світу у цифрах і фактах - Стадник О.Г. 2004

Передмова

У довідник включено такі відомості про 208 країн (у тому числі понад 190 незалежних держав):

Форма правління й територіального устрою країни. Голова й законодавчий орган держави. Назва столиці й кількість її населення.

Довідка про історію утворення країни.

Географічне положення. Положення на материку (частині світу), наявність виходу до моря, прикордонні країни.

Площа країни (порівняно з площею України чи окремих географічних об'єктів на її території — областей, районів):

Природні умови. Особливості рельєфу. Середні температури січня й липня (або протягом року). Кількість опадів, що випадають протягом року. Лісистість території країни. Корисні копалини, наявні на території країни.

Населення. Кількість населення у 2002 р. та передбачувана кількість населення у 2050 р. (дані про передбачувану кількість населення у 2050 р. мають орієнтовний характер і розраховані фахівцями статистичного відділу ООН у 2003 р. з урахуванням демографічної ситуації, що сформувалася в країнах на початок XXI століття). Національний склад населення. Щільність населення. Сальдо міграції — відомості про перевищення імміграції чи еміграції протягом року (якщо дані відсутні, то сальдо нульове або дані відсутні). Рівень безробіття. Віковий склад у відсотках за трьома групами населення — 0—14 років (молодша вікова група), 15—59 (середня вікова група), 60 років і старше (старша вікова група). Середній вік населення країни. Очікувана тривалість життя за народження. Віросповідання.

Частка міського населення та найбільші міста (найбільші міста дано без столиць, як правило, це найбільші міста держав).

Державна мова (якщо державну мову не зазначено, то вона одна й відповідає основній нації).

Економіка. Валовий внутрішній продукт (ВВП) на душу населення, розрахований за курсом національної валюти до долара США та за паритетом купівельної спроможності (ПКС)

 

національної валюти (у розрахунку ВВП за ПКС порівнюють вартість у національній валюті й доларах США близько 1000 основних товарів і послуг, а також 10—20 типових будівельних об'єктів, і на основі цього встановлюють купівельну спроможність національної валюти; дослідження свідчать, що в більшості країн купівельна спроможність національної валюти вища за її офіційний обмінний курс). Структура ВВП (розподіл за галузями господарства — сільське господарство, промисловість, сфера послуг). Найбільш розвинені галузі промисловості й сільського господарства (галузі наводяться в порядку, що характеризує їхнє значення в господарстві певної країни). Найважливіші виробництва (види продукції), сільськогосподарські культури, сільськогосподарські тварини.

Зовнішня торгівля. Валовий експорт та імпорт у доларах США, а також експорт та імпорт у розрахунку на душу населення). Товари, що можна продати та придбати на зовнішньому ринку. Найважливіші експортери й імпортери (частка в торгових операціях більша за 5 %).

Рекреаційні ресурси, визначні пам'ятки. Пам'ятники архітектури, культурні й туристичні центри, курорти.

Пам'ятники природи, найбільші природоохоронні території.

Індекс розвитку людського потенціалу (ІРЛП). Індекс дає найбільш точне уявлення про рівень життя в певній країні. Він є середнім арифметичним індексів майбутньої тривалості життя, охоплення населення освітою та рівня життя. Середньосвітовий показник індексу розвитку людського потенціалу приблизно дорівнює 0,75. Чим ближче показник до одиниці, тим вища якість життя, в деяких відсталих країнах він становить близько 0,2.

Країни з високим рівнем розвитку людського потенціалу посідають місця з 1 по 46.

Країни із середнім рівнем розвитку людського потенціалу посідають місця з 47 по 139.

Країни з низьким рівнем розвитку людського потенціалу посідають місця з 140 по 174.

Грошова одиниця. Назва грошової одиниці певної країни та її курс до долара США.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити