Географія державна атестація 9 клас

ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

 

Предмет і методи досліджень фізичної географії України

 

Фізична географія України — комплекс наук (загальне землезнавство, геоморфологія, кліматологія, гідрологія, палеографія тощо), які вивчають природні компоненти і природні комплекси України та їх взаємодію.

 

 

Формування території України

 

Площа території сучасної України становить 603,7 тис. км2 (39-те місце серед держав світу і перше серед держав Європи). Серед науковців немає спільної думки про етапи формування території української держави. Проте більшість науковців відносить виникнення окремого українського етносу до ХІІ—XV ст.

 

Етапи формування державної території України

 

Історичний період

Події

VIII ст. до н. е. — ІІІ ст. н. е.

Територію України населяють кіммерійці (перше державне утворення), скіфи, сармати

ІІІ—VІ ст.

Територію України населяють представники племінного союзу антів

VI—VIII ст.

На території України оселяються племена східних слов'ян — поляни, сіверяни, древляни, дуліби, білі хорвати, уличі, тиверці

IX—XII ст.

Існування держави східних слов'ян Київська Русь

XIII—XVI ст.

Українські землі під владою монголо-татарів, Литви, Польщі, Угорщини, Османської імперії

XV ст.

Утворення Кримського ханства

XVI—XVII ст.

Утворення Запорізької Січі — центру боротьби українського народу за самовизначення

1654 р.

Приєднання Гетьманщини до Московії

1667 р.

Україна розділяється на дві частини: Лівобережна (з Києвом) відходить до Московії, Правобережна — до Польщі

Кінець XVIII ст.

Західноукраїнські землі входять до складу Австро-Угорщини

07.11.1917 р.

Проголошення УНР (Київ)

13.11.1918 р.

Проголошення ЗУНР (Львів)

1919—1920 рр.

Українські землі ввійшли до складу Росії, Польщі, Чехословаччини та Румунії

1922 р.

Східна частина України входить до складу СРСР

1939 р.

До України приєднуються її західні землі

1940 р.

До України приєднуються Північна Буковина та Південна Бессарабія

1945 р.

До України приєднується Закарпаття

1954 р.

Верховна Рада СРСР передає УРСР Кримську область

24.08.1991 р.

Проголошено незалежність України

 

Здобувши незалежність, Україна визнала Гельсінські угоди 1975 р., за якими державні кордони в Європі вважаються непорушними. Нині до складу України входять 24 адміністративні області, Автономна Республіка Крим та міста державного підпорядкування — Київ і Севастополь.Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити