Географія державна атестація 9 клас

ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

 

РОЗДІЛ ІІ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

 

Внутрішні води

 

 

Провідна роль у загальному обігу вологи належить річкам. В Україні налічується більш як 4 тис. річок завдовжки понад 10 км, з них 117 — понад 100 км. Більшість річок належить до басейнів Чорного та Азовського морів і лише Західний Буг та Сян — до Балтійського басейну. Річки є важливими транспортними шляхами, джерелом одержання електроенергії.

У розрахунку на одного жителя водозабезпеченість на заході України майже в 7 разів вища, ніж на півдні, і в 3 рази вища, ніж на сході.

 

Найбільші річки України

 

З-поміж природних водойм провідне місце в Україні належить озерам і лиманам. Лиман — це витягнута мілководна затока, що утворюється від затоплення морем пригирлової частини річкової долини або балки. Лимани бувають відкриті, що сполучені з морем, і закриті — відокремлені від моря. Вони поширені в південно-західній і центральній приморській частинах.

Озера — природні водойми з уповільненим стоком або безстічні.

На території України налічується близько 20 тис. озер, у тому числі понад 7 тис. завбільшки 0,1 км2, 43 — завбільшки 10 км2.

Великі озера зосереджені в плавнях Дунаю (Кагул, Ялпуг, Катлабух, Китай та ін.). Багато озер і закритих лиманів є на узбережжі Чорного та Азовського морів (Сасик, Хаджибейський, Куяльницький).

 

Типи озер України за походженням улоговин

 

Тип

Умови утворення

Місцезнаходження, приклади

Заплавні (озера-стариці)

У старицях і притерасових зниженнях

Повсюди, найчастіше — у долинах річок Полісся

Загатні

Перекриття гірських річок загатами (зсувами, завалами)

Українські Карпати (Синевир)

Лиманні

Опускання суходолу і затоплення морем гирл річок

Лимани Чорного та Азовського морів (Ялпуг, Сасик (Кундук), Кагул, Шагани, Сасик, Катлабух)

Залишкові

Морські затоки, які відокремились у період підняття узбережжя

Перекопські озера, Саки, Донузлав

Льодовикові

У льодовикових заглибленнях (карах)

Озера Карпат

Вулканічні

У кратерах згаслих вулканів

Озера Закарпаття

Карстові

У заглибинах розчинених водою гірських порід (вапняків, крейди, солей)

Донбас (Слов'янські озера), Кримські гори (Караголь), Шацькі озера

 

Водосховище — штучна водойма, що утворюється під час спорудження (в долині річки) водопідпірної греблі.

Найбільші водосховища створено на Дніпрі: Київське, Канівське, Кременчуцьке, Дніпродзержинське, Дніпровське та Каховське. Функціонують також великі водосховища на Дністрі (Дністровське), Сіверському Дінці (Печенізьке), на Осколі (Червонооскільське) та ін.

Для забезпечення водою потреб міст, промислових і сільськогосподарських підприємств у бідних на воду південних районах України споруджені водопостачальні та зрошувальні канали.

Найбільшими зрошувальними системами є Бортницька (Київська обл.), Каховська (Херсонська і Запорізька), Краснознам'янська (Херсонська), Нижньодністровська (Одеська), Приазовська (Донецька і Запорізька), Інгулецька (Миколаївська обл.), а також системи в зоні каналу Дніпро—Донбас.

Для водопостачання міст використовують водоводи Дніпро—Донбас— Харків, Дністер—Одеса, Дністер—Чернівці, Дніпро—Західний Донбас та ін.

Болото — надмірно зволожена ділянка земної поверхні зі своєрідною болотною рослинністю і шаром торфу, не меншим за 30 см.

В Україні зосереджені значні площі боліт (1,2 млн. га, в тому числі торфові — майже 1 млн. га). Більшість їх розміщена на Поліссі, особливо Волинському.

Болота, а також торфовища за живленням поділяють на низинні (в основному розміщені в долинах річок і прибережних районах озер), верхові та перехідні (на вододілах, пологих схилах, піщаних прирічкових ділянках). Низинні болота живляться переважно підземними водами, верхові — атмосферними опадами. В Україні переважають низинні болота та торфовища. Майже половина всіх боліт осушена. Осушені землі переважно використовують як луки і пасовища.

Підземні води — води, що розташовані у верхньому (12—16 км) шарі земної кори в рідкому, твердому та пароподібному станах.

В Україні сім підземних водних басейнів, з-поміж яких на рівнинній частині найбільшими є Дніпровсько-Донецький, Волино-Подільський та Причорноморський. Води окремих підземних басейнів мінералізовані й використовуються для лікування (Біла Церква, Хмельник, Карпати, Крим).

Водні ресурси — запаси поверхневих і підземних вод, які використовуються або можуть бути використані у господарстві та для потреб населення.

Сумарні запаси вод України становлять 209 км3. На 1 жителя припадає близько 1000 м3 річкового стоку. Це один із найнижчих показників у Європі.

Обов'язок кожного громадянина нашої країни — розумно й бережливо використовувати водні багатства, оберігати їх від забруднення.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити