Географія державна атестація 9 клас

ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

 

РОЗДІЛ ІІ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

 

Ґрунти й земельні ресурси

 

Ґрунт — це особливе природне тіло, що утворилося в приповерхневому шарі земної кори внаслідок взаємодії всіх природних компонентів. До складу ґрунту входять гірські породи, повітря, вода, живі і відмерлі організми та гумус (перегній). Ґрунтоутворення триває сотні й тисячі років. Сучасні ґрунти України утворилися в післяльодовикову епоху. Найбільш тісно ґрунтовий покрив пов'язаний із природним рослинним покривом. Від родючості ґрунтів залежить урожайність природної і культурної рослинності. Якщо зміняться властивості хоча б одного природного компоненту, зміниться ґрунт у цілому (його потужність, внутрішня будова, родючість).

Назву ґрунту часто дають за кольором його верхнього шару, який залежить від вмісту гумусу та деяких солей. Чим більшим є вміст гумусу, тим темніший колір. Типів ґрунтів дуже багато, бо чинники їх формування різноманітні. Сукупність усіх ґрунтів становить ґрунтовий покрив.

 

 

Дерново-підзолисті ґрунти сформувалися на супісках і піщано-глинистих четвертинних відкладеннях, при високому рівні залягання підземних вод, під сосновими і мішаними лісами, що властиві Українському Поліссю.

Сірі й темно-сірі лісові ґрунти сформувалися переважно на лесах і лесоподібних суглинках, при відносно глибокому рівні залягання підземних вод, у минулому — під широколистими лісами Лісостепу.

Чорноземи сформувалися на пухких гірських породах — лесах і лесоподібних суглинках, при відносно неглибокому рівні залягання підземних вод, у минулому — під природною рослинністю лугових степів Лісостепу та північного Степу. Тепер це найбільш розорані ґрунти, де порушені умови природного ґрунтоутворення і спостерігається погіршення стану чорноземів.

Буроземи — це щебнисті ґрунти, що сформувалися на схилах гір, в умовах достатнього і надмірного зволоження, м'якої зими і прохолодного літа під деревним покривом. В Україні вони мають невелике поширення.

Коричневі ґрунти характерні для сухих субтропіків Південного берега Криму. Сформувалися в умовах вологої, порівняно теплої зими і сухого, жаркого літа під деревинно-чагарниковою рослинністю гірських схилів.

Земельні ресурси — частина земельного фонду, що використовується або може бути використана для конкретних господарських цілей.

Структура земельних ресурсів України: сільськогосподарські угіддя (рілля, пасовища, сіножаті) — 70 %; ліси — 15,6 %; землі, зайняті під населені пункти, дороги тощо, — 14,4 %.

У цілому природна родючість ґрунтів України одна із найвищих у світі. У нашій країні зосереджена 1/3 усієї площі чорноземів світу, але високий рівень використання призводить до зниження їхньої родючості й необхідності проведення меліорації — системи заходів, спрямованих на підвищення родючості ґрунту та боротьбу з несприятливими водними і повітряними режимами (ерозією, вимиванням тощо).

 

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити