Географія державна атестація 9 клас

ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

 

РОЗДІЛ ІІІ. ПРИРОДНІ КОМПЛЕКСИ І ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ

 

Природно-територіальні комплекси

 

Природно-територіальні комплекси (ПТК), або ландшафти,— це різні за розмірами ділянки з певною однорідністю фізико-географічних умов, що характеризуються закономірним поєднанням взаємопов'язаних і взаємозалежних природних компонентів. У наш час людина дуже активно впливає на окремі компоненти природи, але, оскільки всі компоненти нерозривно пов'язані, зміна одного з них призводить до зміни всього природного комплексу. Досліджуючи ландшафти, можна передбачити негативні наслідки діяльності людини, що є дуже важливим для збереження природного середовища.

Відмінність ландшафтів зумовлюється впливом різних чинників ландшафтотворення, які поділяються за значенням і носіями.

 

 

Кожна ділянка Землі зазнає різного впливу чинників ландшафтотворення, тому кожний ландшафт є по-своєму неповторним. Ландшафтна карта відбиває зональність розподілу ландшафтів, яка виявляє себе у зміні кількості тепла, зволоження, типів ґрунтів, рослинного і тваринного світу, фізико-географічних процесів і явищ.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити