Географія державна атестація 9 клас

ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

 

РОЗДІЛ ІІІ. ПРИРОДНІ КОМПЛЕКСИ І ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ

 

Фізико-географічне районування

 

Фізико-географічне районування — це виділення великих і відносно однорідних за природними умовами територій, які відрізняються за ландшафтами.

Фізико-географічне районування проводиться з метою полегшення вивчення природних територій на науковій основі. Чим детальніше здійснено фізико-географічне районування, тим кращою виявляється вивченість території. Оскільки господарська освоєність території України є високою, розв'язання проблем природокористування потребує всебічного врахування природних умов і ресурсів.

 

Одиниці фізико-географічного районування

 

Назва

Визначення

Країна

Велика ділянка суходолу, яка сформувалася на основі великих тектонічних структур і відрізняється певною спільністю рельєфу

Зона

Частина природної країни, що сформувалася внаслідок певного співвідношення тепла й вологи, характеру циркуляції атмосфери

Підзона

Частина географічної зони, яка виділяється за комплексом ознак: клімат, рослинність та ґрунти

Провінція

Частина зони в рівнинній або гірській країні

Область

Складова частина провінції, яка відрізняється особливостями геологічної будови і рельєфу

Район

Найменша одиниця районування, яка виділяється на основі переважання одного виду ландшафту в певній місцевості

 

Фізико-географічне районування України

 

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити