Географія державна атестація 9 клас

ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

 

РОЗДІЛ ІІІ. ПРИРОДНІ КОМПЛЕКСИ І ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ

 

Зона лісостепу

 

 

Лісостепова зона простягається від Передкарпаття до Середньоруської височини. Південна межа проходить лінією Ананьїв — Знам'янка — Олександрія — Світлогорськ — Красноград — Ізюм. На лісостепову зону припадає третина території України.

Рельєф території різноманітний. На Правобережжі розташовані Волино-Подільська та Придніпровська височини із плоскими та хвилясто-горбистими поверхнями (плато), які по берегах річок розчленовані балками і ярами.

Клімат Лісостепу помірно теплий, із достатнім і постійним зволоженням на заході й нестійким — на сході. Січневі температури із заходу на схід змінюються від -5 до -8 °С, липневі від +18 до +22 °С. Річна кількість опадів зменшується із заходу на схід з 500—750 до 450 мм.

Зону перетинають річки басейнів Дністра, Південного Бугу, Дніпра, Сіверського Дінця. Густота річкової мережі зменшується із заходу на схід.

Світло-сірі, сірі й темно-сірі лісові ґрунти займають великі площі на Правобережжі, на Лівобережжі переважають опідзолені чорноземи.

У Лісостепу переважають дубові ліси (діброви). Видовий склад лісів частково змінюється із заходу на схід; на крайньому заході — бук, на Придніпровській височині — граб, клен, явір, на Лівобережжі — дуб, клен гостролистий, липа. Підлісок складається з ліщини, кизилу, бересклету, глоду.

Характерним є поєднання тваринного світу Полісся і Степу. У лісах водяться дикий кабан, борсук, лось, козуля, куниця, вовк, білка, заєць-русак, лисиця, із птахів — сіра куріпка, перепел. Майже скрізь живуть ховрашки, хом'яки, миші. У долинах річок поширені деякі види куликів, пастушкових, диких качок. Зустрічаються видра, бобер, акліматизовано ондатру.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити