Географія державна атестація 9 клас

ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

 

РОЗДІЛ IV. ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

 

Використання й охорона природних умов та природних ресурсів

 

Природні умови — це певне поєднання елементів природи, у яких розвивається органічний світ, живе й господарює людина. Природні ресурси — це компоненти природи, які використовуються або можуть бути використані для виробництва чи задоволення потреб людини.

Геоекологічна ситуація в Україні пов'язана зі станом природних умов і природних ресурсів, з технологіями їх використання і добування, переробки та охорони.

Україна має сприятливі природні умови та значні й різноманітні природні ресурси, що визначає високий ступінь господарського освоєння її території. Але внаслідок активного використання природних багатств виникає проблема їх збереження, раціонального користування та відновлення. Глибоке дослідження антропогенного впливу дозволяє розробити систему природоохоронних заходів, спрямовану на покращення стану навколишнього середовища.

Верховна Рада України 1994 року ввела у дію Кодекс України про надра, який регулює раціональне використання надр та їхню охорону. Ідеї щодо раціонального використання мінеральних ресурсів:

— переобладнання гірнічодобувних підприємств з метою більш повної переробки сировини;

— комплексне використання сировини: виготовлення із відходів будівельних матеріалів, заповнення відходами кар'єрів і шахт;

— зменшення кількості видобутої сировини за рахунок використання нових синтетичних матеріалів;

— використання екологічно чистих альтернативних джерел енергії — Сонця, вітру, тепла Землі тощо.

Одним із головних і досить ефективних заходів охорони довкілля є заповідність. Більш як сто років минуло від часу започаткування активної форми збереження та відтворення незайманих ландшафтів України. Уже до 1 січня 1928 року на території України існувало шість державних заповідників.

Загальна площа заповідників уже тоді становила 68 500 га, а з розбудовою незалежної України природно-заповідний фонд держави зріс на 767 000 га — це 523 об'єкти. Підґрунтям цього процесу є міцна законодавча база: Закон України «Про природно-заповідний фонд України», Указ Президента України від 10 березня 1994 року «Про резервування з метою наступного заповідання природних територій», а також «Програма перспективного розвитку заповідної справи в Україні». Заповідність змінюється не тільки кількісно, але й якісно: значно урізноманітнилися основні функції природоохоронних територій, зберігається генофонд живих організмів, відновлюються природні ресурси, регулюється стан природного середовища, який використовується з рекреаційною та дослідницькою метою. Зараз до складу природно-заповідного фонду України входять: 15 природних заповідників, 4 біосферних заповідники, 12 національних парків, 2292 заказники, 22 ботанічних сади, 11 зоологічних парків, 36 дендрологічних парків та 510 парків — пам'яток садово-паркового мистецтва, 25 регіональних ландшафтних парків, 741 заповідне урочище. У цілому ж загальна площа природно-заповідного фонду України становить 3,72 % від загальної площі території держави.

 

Характеристика функціонування територій природно-заповідного фонду України

 

Назва

Мета створення

Ступінь використання у господарській діяльності

Природні заповідники

Збереження природних комплексів, проведення наукових досліджень і спостережень за станом навколишнього природного середовища, поширення екологічних знань

Заборона будь-якої господарської та іншої діяльності, що суперечить цільовому призначенню заповідника

Біосферні заповідники

Збереження в природному стані найбільш типових природних комплексів, біосфери, здійснення екологічного моніторингу, вивчення змін у навколишньому середовищі, що виникли під дією антропогенних факторів

Диференційований режим охорони, використання природних комплексів згідно з функціональним зонуванням

Національні природні парки

Збереження, відтворення та ефективне використання природних комплексів та об'єктів, які мають особливу природоохоронну, оздоровчу, історико-культурну, наукову, естетичну, освітню цінність

Диференційований режим охорони, відтворення і використання

Заказники

Збереження та відтворення природних комплексів чи їх окремих компонентів

Оголошення заказників проводиться без вилучення земельних ділянок, водних чи інших об'єктів у їх власників або користувачів

Пам'ятки природи

Оголошуються окремі унікальні природні утворення, що мають особливе природоохоронне, наукове, естетичне і пізнавальне значення, з метою збереження їх у природному стані

Оголошення пам'яток природи проводиться без вилучення земельних ділянок, водних чи інших об'єктів у їх власників або користувачів

 

Нормалізації взаємодії людини з природою та поліпшенню екологічного стану довкілля допомагає моніторинг довкілля.

Моніторинг довкілля — це система спостереження за станом довкілля з метою прогнозування його змін, прийняття рішень щодо регулювання природогосподарювання.

 

 

В Україні створено достатньо потужну базу природоохоронних комплексів та науково-дослідних закладів, що забезпечують позитивне вирішення проблем навколишнього середовища, які виникли внаслідок нераціонального використання природних умов і ресурсів.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити