Географія державна атестація 9 клас

ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

 

РОЗДІЛ І. УКРАЇНА ТА ЇЇ ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

Карти — джерела географічних знань, їх зміст і призначення

 

Географічна карта — це зменшене та узагальнене зображення поверхні Землі, виконане на площині за допомогою умовних знаків у визначеному масштабі та проекції.

 

Види карт

 

За масштабом

За змістом

За призначенням

За охопленням території

Дрібномасштабні (1 : 1 000 000)

Середньомасштабні (1 : 200 000 — 1 : 1 000 000)

Великомасштабні (1 : 10 000 — 1 : 200 000)

Загально-географічні,

тематичні (фізико-географічні,

економіко-географічні)

Навчальні,

популярні, науково-довідкові, туристські, військові тощо

Карти світу,

півкуль,

материків та їх окремих частин

 

Картографічні проекції — математичні засоби зображення на площині сферичної поверхні земної кулі.

Для розробки географічних карт використовують допоміжні (уявні) поверхні, на які переносять точки земної поверхні.

 

 

Створити оглядову географічну карту без певних спотворень неможливо; можна лише дібрати для карт різного призначення найбільш вдалі проекції.

Картографічні спотворення — це порушення геометричних властивостей об'єктів земної поверхні (довжини ліній, кутів, форм і площ) при їх зображені на карті.

 

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити