Географія державна атестація 9 клас

ЕКОНОМІЧНА і СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

 

Економічна і соціальна географія України вивчає закономірності розміщення населення і господарства (територіальну організацію людського суспільства).

 

 

РОЗДІЛ І. УКРАЇНА НА КАРТІ СВІТУ

 

Географічне положення України. Державний кордон

 

Економіко-географічне положення (ЕГП) країни — це розташування країни відносно інших об'єктів; аналіз чинників, які впливають на розвиток її господарства.

Україна розташована у Північній півкулі, на материку Євразія, у центрально-східній частині Європи. Вона є однією з найбільших за площею (603,7 тис. км2) та населенням (понад 47,4 млн. осіб) країн Європи.

Україна має вигідне економіко-географічне положення, що виражається перш за все у її розташуванні на перехресті транспортних магістралей та інших комунікацій, які з'єднують Центральну та Східну Європу, Європу та Азію. Через її територію пролягають залізниці, автошляхи та трубопроводи міжнародного значення, а також міжнародні авіалінії.

Україна має сухопутний кордон із сімома країнами: Росією (найдовший), Білоруссю, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією та Молдовою, що дає можливість розвивати економічні відносини з сусідніми державами.

Україна має вихід до Чорного та Азовського морів і є країною чорноморського регіону. Це має важливе значення, бо відкриває можливість прокладання транзитного шляху природних ресурсів (зокрема нафти) з азіатського регіону через Чорне море територією нашої держави до Європи. Вихід до морів дає також можливість використання їх як джерела природних ресурсів та транспортних шляхів.

Важливе значення для України має переважання на її території рівнинного рельєфу, що позитивно впливає на розвиток господарства.

Наявність агрокліматичних та ґрунтових ресурсів обумовили розвиток практично на всій території держави сільського господарства.

На території України (переважно у північній частині) поширені широколисті й мішані лісові та лісостепові ландшафти, що дає змогу успішно розвиватись лісовому господарству.

Значна частина території України (за виключенням південно-східних районів) достатньо забезпечена водними ресурсами. Головна водна артерія України — Дніпро є джерелом для виробництва електроенергії (ГЕС на Дніпрі), місцем промислового рибальства та транспортною магістраллю. Міжнародне значення має для України судноплавство по Дунаю.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити