Географія державна атестація 9 клас

ЕКОНОМІЧНА і СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

 

РОЗДІЛ ІІ. НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

 

Система розселення на території України

 

Система розселення — це система населених пунктів певної території з різнобічними зв'язками між ними.

З-поміж населених пунктів розрізняють міста, селища міського типу, робітничі та курортні селища, села. Основним чинником, що дає змогу відрізнити міський населений пункт від сільського, є кількість населення, що працює поза сферою сільського господарства. Крім того, в місті інший, ніж у селі, характер забудови.

Місто — це населений пункт, у якому мешкає не менш як 12 тис. осіб за умови, що 85 % з них — робітники і службовці.

Селища міського типу та робітничі селища — це населені пункти, де мешкає не менш як 3 тис. осіб за умови, що у сільському господарстві зайнято не більше 15 % населення. Курортними вважають селища, в яких мешкає не менше 2 тис. постійних жителів, а кількість людей, що приїздять сюди на відпочинок щороку, становить не менше половини постійних мешканців. Велика кількість курортних селищ розташована в Передкарпатті, Закарпатті, а також у Криму.

Мешканці міст, селищ міського типу, робітничих і курортних селищ вважаються міським населенням, а ті, що живуть в інших населених пунктах (села, хутори), — сільським. Кількість міських жителів в Україні постійно зростає. Процес зростання кількості міст, збільшення частки міського населення називають урбанізацією. Рівень урбанізації в Україні становить 69 %. Найвищій рівень урбанізації спостерігається в Донецький області. Значний рівень — у Луганський та Дніпропетровський областях.

В Україні налічується 454 міста. Залежно від кількості населення вони поділяються на: малі (до 50 тис. осіб), середні (50—100 тис.), великі (100—500 тис.), дуже великі (500—1000 тис.), міста-мільйонери (понад 1 млн. осіб).

Міст-мільйонерів в Україні п'ять: Київ, Харків, Дніпропетровськ, Донецьк, Одеса.

Частина великих і найбільших міст разом із прилеглими до них містами та селищами різного типу утворюють агломерації.

Агломерації — це зони близько розташованих міст із різними зв'язками і високою густотою населення. В Україні налічується 19 агломерацій. Найбільші з них: Київська, Харківська, Донецько-Макіївська, Горлівсько-Єнакіївська, Дніпропетровсько-Дніпродзержинська.

 

 

Сільське населення становить 31 % загальної кількості населення України. Сільське населення мешкає в різних за кількістю населення селах: малих (до 500 осіб), середніх (до 1000 осіб), великих (понад 1000 осіб). В Україні налічується понад 29 тис. сіл.

Три чверті усього сільського населення мешкає у середніх і великих селах. Такі села вважаються найбільш перспективними в Україні. Кількість сільського населення на території країни в сучасних умовах різко зменшується внаслідок від'ємного природного приросту і відтоку молоді в міста.

Найвища густота сільського населення у Чернівецькій, Івано-Франківській і Закарпатській областях. У Поліссі переважають невеликі села, у Лісостепу середні та великі, на півдні України — великі. На високогір'ї Карпат розкидані окремі садиби.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити