Географія державна атестація 9 клас

ЕКОНОМІЧНА і СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

 

РОЗДІЛ ІІ. НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

 

Трудові ресурси і зайнятість населення

 

Трудові ресурси — частина населення, яка бере чи може брати участь у трудовій діяльності. У складі трудових ресурсів основною частиною є населення працездатного віку (жінки — 16— 54 роки, чоловіки — 16—59 років). Певну частину трудових ресурсів складають працездатні люди пенсійного віку і підлітки.

Україна має значний трудоресурсний потенціал. У 2002 р. трудові ресурси налічували 29,9 млн. осіб, тобто 59,8 % усього населення.

При цьому 95 % трудових ресурсів України складає працездатне населення.

 

Структура зайнятості населення

 

 

З переходом до ринкової економіки зростає частка зайнятих в обслуговуючих галузях, зокрема приватній торгівлі. Також зростає попит на професії, пов'язані з фінансово-банківською системою, діяльністю бізнесових структур тощо. Стабільним є попит на професії, пов'язані з науково-технічним прогресом.

У розподілі населення працездатного віку у містах і селах є істотні відмінності. З-поміж міських жителів люди працездатного віку становлять близько 60 %, серед сільських — близько 50 % усіх жителів. Тобто міста України краще забезпечені людьми працездатного віку.

В Україні спостерігаються територіальні відмінності в працезабезпеченості. У Вінницькій, Волинській, Рівненській, Тернопільській областях у зв'язку з відпливом молоді до міст не вистачає робочої сили в сільськогосподарському виробництві.

У зв'язку з переходом до ринкової економіки в Україні намітилась тенденція щодо скорочення кількості працюючих на підприємствах. З'явилися безробітні. У 1999 р. їх налічувалось понад 1,5 млн. осіб, проте ця цифра насправді є значно більшою, якщо враховувати трудящих із неповною зайнятістю на виробництві. Крім того, не всі безробітні проходять реєстрацію у відповідних державних службах. Проблема безробіття найгостріше стоїть у західних і північних областях України. Для її вирішення необхідні значні зусилля і кошти для перекваліфікації кадрів та їх перерозподілу. З 2001 р. спостерігається поступове скорочення рівня безробіття.

Україна належить до країн світу, де сформовані висококваліфіковані трудові ресурси практично для всіх галузей господарства. Вирішити більшість проблем трудових ресурсів можливо тільки завдяки прискоренню темпів будівництва ринкової соціально-орієнтованої економіки, розробці на державному рівні механізмів захисту населення від безробіття. В Україні прийнято закон «Про зайнятість населення», який визначає правові, економічні та організаційні основи зайнятості населення, його захисту від безробіття, а також соціальні гарантії з боку держави в реалізації громадянами права на працю.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити