Географія державна атестація 9 клас

ЕКОНОМІЧНА і СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

 

РОЗДІЛ ІІІ. ГОСПОДАРСТВО

 

Економічний потенціал України

 

 

Найкраще Україна забезпечена трудовими і природними ресурсами. Складною є ситуація з виробничими ресурсами: з одного боку, в країні є тисячі підприємств із необхідним устаткуванням, верстатами, інструментами, з іншого — гостра нестача сучасного, високопродуктивного устаткування. Найбільше не вистачає Україні фінансових ресурсів, без яких неможливий стабільний розвиток економіки.

 

Основні економічні показники

 

Для того щоб дати оцінку результатам національного виробництва тієї чи іншої країни за рік, в усьому світі прийнято розраховувати валовий внутрішній продукт (ВВП) і валовий національний продукт (ВНП).

Валовий національний продукт (ВНП) — сумарна ринкова вартість товарів та послуг, створених громадянами країни як на власній території, так і поза її межами. Важливість цього показника зрозуміла: залежно від того, скільки ми виробили і продали товарів і послуг, залежить отриманий прибуток, відрахування до бюджету. Чим більше «заробила» країна і її громадяни, тим більше коштів вони можуть використовувати на купівлю необхідних товарів і послуг. Валовий внутрішній продукт дає уявлення не лише про обсяг вироблених і споживаних видів продукції і послуг. Як показують дослідження, від нього залежить рівень освіти й охорони здоров'я, тривалість життя громадян даної країни.

Валовий внутрішній продукт (ВВП) — сумарна ринкова вартість товарів та послуг, створених на території країни за рік.

Національний дохід (НД) — валовий національний продукт без урахування витрачених матеріалів і спрацювання засобів виробництва.

Для зручності порівняння прийнято робити розрахунок ВВП у доларах США, найпростіший спосіб зробити це — перевести національну грошову одиницю в долари, виходячи з обмінного курсу. Наприклад, за даними 2001 р.: ВВП — 201 927 млн. грн.., кількість населення — 49 млн. осіб, курс гривні — 5,37 грн. за 1 дол. США — легко розрахувати ВВП на одного жителя — він складає 764 дол. США. У порівнянні з іншими, навіть сусідніми, країнами цей показник є низьким. Наприклад, у Білорусі і Румунії він складає понад 1300 дол. США, у Росії — близько 3000, а в Польщі — понад 3500. З наших сусідів лише Молдова має нижчий показник — близько 450 дол. США на одного жителя.

Дана система не завжди об'єктивно оцінює ВВП країн світу, бо занижує дійсне ВВП країн з перехідною економікою, до яких належать Україна і її сусіди. Більш точні, але і більш складні розрахунки пов'язані з визначенням ВВП за паритетом купівельної спроможності (ПКС). Для цього порівнюють вартість близько 1000 основних товарів і послуг і 10—20 типових будівельних об'єктів у національній валюті та доларах США і саме на цій основі встановлюють купівельну спроможність національної валюти. Дослідження показують, що в країнах з перехідною економікою купівельна спроможність національної валюти вища за її офіційний обмінний курс. Однак і тут, серед 26 країн з перехідною економікою, Україна посідає за ВВП у розрахунку на душу населення 19-те місце — 4870 дол.; 1-ше місце, з показником 18 540 дол., посіла Словенія, Польща — на 7-му місці (10 560 дол.).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити