Географія державна атестація 9 клас

ЕКОНОМІЧНА і СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

 

РОЗДІЛ ІІІ. ГОСПОДАРСТВО

 

Паливна промисловість

 

Паливна промисловість — комплекс галузей, що займаються видобутком і переробкою різних видів паливно-енергетичної сировини. На території України розвинені такі галузі паливної промисловості: вугільна, нафтова, газова, торф'яна.

 

 

Вугільна промисловість. Найрозвиненішою галуззю паливної промисловості України є вугільна. Вона представлена видобутком кам'яного і бурого вугілля. До складу галузі входять підприємства з видобутку вугілля (шахти) і збагачувальні фабрики. Частка вугілля в паливно-енергетичному балансі України складає приблизно 75 %, що є одним із найвищих показників у світі. Вугільна промисловість є базою для розвитку електроенергетики, металургії, коксохімії. Основні поклади кам'яного вугілля зосереджені в Донбасі та Львівсько-Волинському басейні.

Особливу цінність має кам'яне вугілля Донбасу: з нього виготовляють кокс, необхідний для виплавки чавуну. На жаль, глибина залягання вугільних шарів тут сягає 1200 м при середніх глибинах залягання 500—750 м, а потужність шарів, що розроблюються, дуже мала — від 0,5 до 2 м. Через це собівартість видобутку вугілля в Донбасі значно вище світової.

Головні сучасні проблеми вугільної промисловості:

— розробка шарів на великій глибині вимагає модернізації оснащення, для чого необхідні величезні матеріальні й наукові витрати;

— старі шахти, що зараз експлуатуються, необхідно реконструювати з метою підвищення безпеки праці шахтарів.

З вугільною промисловістю пов'язана низка екологічних проблем (терикони, порушення рівноваги гірських поверхневих мас, погіршення якості підземних вод тощо).

Нафтова промисловість. Основні родовища нафти зосереджені в Карпатській і Причорноморсько-Кримській нафтогазоносних провінціях, Дніпровсько-Донецькій нафтогазоносній області. Найбільші родовища Передкарпаття (майже 60 % видобутку нафти в Україні) — Бориславське (Львівська обл.), Долинське, Битківське (Івано-Франківська обл.).

У Дніпровсько-Донецькій нафтогазоносній області також є великі родовища: нафтові — Леляківське (Чернігівська обл.), Глинсько-Розбишівське (Полтавська обл.), нафтогазові — Гнідинцівське (Чернігівська обл.), Качанівське (Сумська обл.), Яблунівське (Полтавська обл.).

У Причорномор'ї поклади нафти виявлені на Керченському півострові та в шельфовій зоні Чорного моря.

Власної нафти в Україні недостатньо, тому значна її кількість завозиться з-за кордону.

Газова промисловість. Великі родовища природного газу знаходяться в Дніпровсько-Донецькій нафтогазоносній області: Шебелинське, Західно-хрестищенське, Єфремівське (Харківська обл.). Близько 1/5 частини видобутку природного газу України зосереджено в Передкарпатті: Дашавське (Львівська обл.), Косівське, Надвірнянське (Івано-Франківська обл.) родовища.

Значні родовища природного газу відкриті на півдні країни, насамперед у Криму. Основні родовища — Глібовське, Джанкойське. Зростає видобуток газу з дна Чорного моря.

По території України пролягли численні газопроводи: Шебелинка—Харків, Шебелинка—Полтава — Київ, Шебелинка—Дніпропетровськ—Кривий Ріг— Одеса—Кишинів, Шебелинка—Бєлгород—Москва, Дашава—Київ— Москва.

Україна має великі перспективні нафтогазоносні площі. Природний газ — найефективніше паливо. Собівартість його видобутку значно нижча, ніж вугілля, а теплотворна здатність висока. Використання газу дуже перспективне: в порівнянні з іншими енергетичними джерелами він майже не отруює навколишнє середовище. Газ використовують у виробництві як сировину для хімічної промисловості, а також для комунально-побутових потреб.

Торф'яна промисловість розвивається на півночі України, у Поліссі (Чернігівська, Рівненська, Львівська, Житомирська, Волинська обл.). Торф як паливо має другорядне значення. Використовують його як місцеве паливо в сільській місцевості, на скляних, порцеляно-фаянсових, харчових підприємствах. Для поліпшення транспортування з нього виготовляють торфобрикети (Чернігівська, Житомирська, Львівська обл.).

 

Структура видобутку палива в Україні

 

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити