Географія державна атестація 9 клас

ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

 

РОЗДІЛ ІІ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

 

Рельєф України

 

Рельєф — це сукупність нерівностей земної поверхні. Його особливості відображають на фізичних (загально-географічних) картах.

 

Великі форми рельєфу України

 

 

Тектонічна будова України

 

 

В основі більшої частини території України лежить Східноєвропейська платформа. На півдні до неї приєднується молода платформа — Скіфська плита. Крайній південь і захід представлені альпійською складчастістю.

Східноєвропейська платформа — одна з найдавніших на Землі, її формування закінчилося близько 2 млрд. років тому. Протягом наступного часу її фундамент то занурювався, то підіймався, зазнаючи розломів, уздовж яких окремі ділянки зміщувалися одна відносно одної. Таким чином, тут виділився Український щит — ділянка, де осадовий чохол мінімальний і давні кристалічні породи виходять на поверхню. Щит простягнувся від Рівненської і Житомирської областей до узбережжя Азовського моря. Його довжина — 1100 км, ширина від 100 до 250 км. На захід від щита знаходиться Волино-Подільська плита з потужністю осадового чохла 2000—2500 м. На лівобережжі Дніпра, уздовж ріки, простяглася Дніпровська-Донецька западина з глибоко зануреним фундаментом і осадовим чохлом потужністю 4000—6000 м.

Приморська частина України і північний Крим лежать на молодій Скіфській платформі. Фундамент плити рівний, перекритий осадовим чохлом потужністю від 500—1000 м на півдні до 3000—6000 м на півночі.

Особливе місце в тектонічній структурі України займає область альпійської складчастості. Перед складчастими областями сформувалися передгірні прогини з потужним осадовим чохлом. Складчасті області продовжують формуватися і в даний час, про що свідчать періодичні землетруси.

Існує зв'язок між тектонічними структурами і великими формами рельєфу. Так, Українському щиту відповідають Придніпровська та Приазовська височини, Волино-Подільській плиті — Волинська і Подільська височини, Дніпровсько-Донецькій западині — Придніпровська низовина, Причорноморській западині — Причорноморська низовина, Скіфській платформі — рівнини Кримського півострова, областям альпійської складчастості — Карпати та Кримські гори.

 

Геологічна будова України

 

Геологія — це система наук про Землю, земну кору, її склад, будову, рухи та історію розвитку, а також розміщення корисних копалин.

На основі вивчення скам'янілих решток тварин, рослин тощо, які знайдені у певних гірських породах, із урахуванням послідовності їхнього нашарування вчені-геологи створили геохронологічну шкалу часу. Ця шкала, за якою встановлюється відносний вік гірських порід, використовується для складання геологічних карт. Геологічна карта за допомогою кольорів показує, де на земну поверхню виходять різні за віком геологічні шари гірських порід.

Геологічні методи дослідження дозволяють визначити абсолютний і відносний вік гірських порід.

Відносний вік гірських порід та епох гороутворення визначають на основі вивчення скам'янілих решток тварин, рослин тощо, які знайдені у певних гірських породах, із урахуванням послідовності їхнього нашарування.

Абсолютний вік гірських порід навчилися визначати пізніше за відносний, коли були винайдені радіологічні методи. Виявилося, що радіоактивні елементи, що містяться у гірських породах, із плином часу розпадаються зі сталою швидкістю. Зокрема, уран розпадається на свинець і гелій, тому за масою свинцю у гірських породах вираховують їхній абсолютний вік у роках, які знадобилися для такого перетворення урану.

Визначення абсолютного і відносного віку гірських порід дає змогу скласти геохронологічну таблицю, або таблицю геологічного літочислення, у якій виділяють п'ять ер: архейська, протерозойська, палеозойська, мезозойська, кайнозойська — кожна з яких поділяється на кілька періодів.

 

Геохронологічна таблиця

 

Ера, індекс, тривалість

Період

Гороутворення

Зміна природних умов на території України

Кайнозойська (кайнозой),

Кz, 67 млн. років

Четвертинний

(антропоген)

Альпійське

Переважав суходіл. Відбувалось помірне коливання земної кори. Декілька періодів материкового зледеніння, серед яких найбільш потужне — Дніпровське (льодовик охоплював північну частину території України, досягаючи сучасного міста Дніпропетровська). Розвинулись річкові долини, сформувалась сучасна зональність ландшафтів

Кайнозойська (кайнозой),

Кz, 67 млн. років

Неогеновий (неоген)

Альпійське

Загальне підняття платформної частини, утворення берегових рифів, часта зміна кліматичних умов (від субтропічних до помірних). Утворення покладів нафти, горючих газів, калійних солей тощо

Палеогеновий

(палеоген)

Трансгресія (наступання) морів за виключенням Українського щита і західної частини Подільської височини. Активні тектонічні рухи привели до утворення Карпатських і Кримських гір

Мезозойська (мезозой), Мz, 170 млн. років

Крейдовий (крейда)

Мезозойське

Накопичення потужних відкладів крейди у западинах та складчастих областях. Наприкінці періоду більшість території сучасної України стала суходолом

Юрський (юра)/p>

Тріасовий (тріас)

Майже повна відсутність морських басейнів. Процеси вулканізму відбувалися в Криму, районі Чорноморської западини, Донецькій складчастій області

Палеозойська

(палеозой),

Рz, 345 млн. років

Пермський

Герцинське

Територія України зостається переважно суходолом, в кінці періоду розпочинається тривала кімерійська тектонічна епоха. На півдні та сході суходол опускається (Карпати, Крим), висихають водойми на території Донбасу

Кам'яно-вугільний

(карбон)

Утворення покладів вугілля в межах Донецького басейну і Галицько-Волинської западини

Девонський (девон)

Формування Дніпровсько-Донецької западини. Активна тектонічна діяльність у районі Донбасу

Палеозойська

(палеозой),

Рz, 345 млн. років

Силурійський (силур)

Герцинське

Формування на південному сході морських басейнів. Активне горотворення в межах сучасних Карпат

Ордовицький (ордовик)

Кембрійський (кембрій)

Байкальське

Моря займали територію Волині, Поділля, Карпат, Дніпровсько-Донецької западини

Протерозойська (протерозой), Рt близько 2000 млн. років

Пізній, ранній протерозой

Земна кора була рухливою, відбувалися процеси її підняття й опускання. Сформувався Український щит, утворився ярус фундаменту Карпат

Архейська (архей), Аr, близько 1000 млн. років

Пізній, ранній архей

Горотворчі процеси, вулканізм, вивітрювання та метаморфізація гірських порід

 

Геологічна будова території України є результатом дії складних процесів, які тривали протягом багатьох геологічних ер та періодів — від архейської до сучасної. Різні умови формування обумовили особливості геологічної будови окремих частин території нашої країни.

Український щит: метаморфічні гірські породи — сланці та гнейси — прорвані гранітними та іншими магматичними утвореннями; час формування — архей і ранній протерозой (3,5—1,6 млрд. років тому).

Дніпровсько-Донецька западина: осадові відклади потужністю 10—20 км палеозойської, мезозойської і кайнозойської ер — це різнокольорові глини, доломити, вапняки, сланці, пісковики. З девонською та кам'яновугільною системами пов'язані приховані під іншими осадовими породами родовища нафти й газу, солі.

Донецька складчаста споруда: дислоковані, зібрані у складки породи кам'яновугільної системи, у середній частині яких міститься вугілля; потужність системи сягає 15—18 км і є однією з найбільших у світі; система детально вивчена та схарактеризована численними палеонтологічними знахідками, що засвідчують точний вік відповідних порід.

Кримська складчаста система: породи нижнього мезозою (тріас — середня юра), де закономірно чергуються пісковики та аргіліти. Така формація називається фліш. Над нею залягають вапняки та пісковики верхнього мезозою, карбонатні рифові будови верхньої юри.

Карпатська складчаста система має найскладнішу будову. Зовнішня зона утворена інтенсивно дислокованими породами крейди — палеогену: уламкові товщі, чергування пісковиків та аргілітів. Внутрішня зона складена переважно вапняковими породами мезозойського віку. Передкарпатський прогин, що відділяє Карпати від Східноєвропейської платформи, утворений у неогені уламковими та соленосними товщами.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити