Географія державна атестація 9 клас

ЕКОНОМІЧНА і СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

 

РОЗДІЛ ІІІ. ГОСПОДАРСТВО

 

Сільське господарство

 

Сільське господарство — провідна галузь матеріального виробництва, яка займається вирощуванням рослин і розведенням домашніх тварин з метою забезпечення населення продуктами харчування і промисловості — сировиною.

Україна характеризується високим ступенем освоєння земельного фонду; на сільськогосподарські угіддя припадає 42,4 млн. га, або 70,3 % його площі. Характерною рисою структури сільськогосподарських угідь України є загальна висока питома вага розораних земель (81 %), а в Кіровоградській, Вінницькій і Тернопільській областях він складає близько 90 %. (Для порівняння: у США — 16,9 %, у Франції — 32 %.) Інші площі використовуються під багаторічні насадження (2,7 %), сінокоси (5,1 %) і пасовища (11,4 %). На структуру сільськогосподарських угідь впливають природні, економічні і соціальні фактори. Так, найбільше розорані землі лісостепової зони (85,4 %),

найменше — Полісся (68,9 %), тут майже третину площі сільськогосподарських угідь займають природні кормові угіддя. В Україні є невеликий потенціал для збільшення площі сільськогосподарських угідь. Це заболочені землі (Полісся) і землі, що потребують зрошення (південь України), їхня частка в структурі земельного фонду складає 2,5,%.

 

 

Рослинництво — провідна галузь сільського господарства, яка займається вирощуванням сільськогосподарських культур.

Основною зерновою культурою України є озима пшениця, на яку припадає майже 20 % посівних площ. Основними районами вирощування озимої пшениці є області степової та лісостепової зон. У поліських та західних районах частка посівів пшениці значно менша.

Цінною продовольчою культурою в Україні є озиме жито. Основні райони вирощування озимого жита — Полісся і західна частина країни. Такі ж площі, як і жито, займає овес. В Україні він є допоміжною зернофуражною культурою.

Ячмінь — друга за розмірами посівних площ і за валовими зборами зерна (близько 20 %) яра зернова культура. Ярий ячмінь вирощують, як і озиму пшеницю, в степовій та лісостеповій зонах, частково — на Поліссі. Озимий ячмінь вирощують у південній частині Степу та в передгірських районах Криму.

Третє місце в Україні за площею посівів посідає кукурудза. Найкращі умови для її вирощування — північний і центральний Степ, південь Лісостепу.

Значні площі в Україні відводяться під гречку. Найбільші посіви гречки зосереджені у Поліссі, а також частково у Лісостепу.

Просо переважно вирощують у Лісостепу і Степу.

Рис як продовольчу культуру вирощують на поливних землях у Миколаївській, Херсонській областях та в Криму.

Технічні культури: цукровий буряк, соняшник, льон-довгунець, хміль, тютюн. Основна культура в Україні — цукровий буряк (найбільші площі — у Лісостепу, в Тернопільській, Вінницькій, Черкаській і Хмельницькій областях; є також посіви у південних районах Полісся і північних районах Степу).

Соняшник — основна олійна культура. За обсягом його вирощування Україна посідає перше місце у світі; головні райони оброблення — степові (Донецька, Дніпропетровська, Луганська, Запорізька обл.).

Також вирощують: хміль у Житомирській обл., льон-довгунець — у Поліссі, тютюн і ефіроолійні культури — у Криму.

Садівництво і виноградарство поширені в Лісостепу і Степу практично повсюдно. Найбільші плантації винограду розташовані в Криму.

Тваринництво — галузь сільського господарства, що задовольняє потреби населення у м'ясо-молочних продуктах, а промисловість — у сировині.

Тваринництво України традиційно спеціалізується на виробництві м'яса, м'ясопродуктів, молока, яєць та інших продуктів харчування. Головні галузі — скотарство, свинарство, вівчарство, птахівництво, конярство (відроджується в Україні), кролівництво, рибальство, хутрове звірівництво, бджільництво. На структуру, розташування, спеціалізацію тваринництва України істотно впливає кормова база, неоднакова в різних регіонах держави і залежна від ряду місцевих особливостей (кліматичних, земельних та ін.).

Головна галузь тваринництва — скотарство. Основними продуктами скотарства є молоко, м'ясо і шкіра тварин. Скотарство розвинене повсюдно. Навколо великих міст, міських агломерацій, у приміських зонах Полісся, Лісостепу розміщуються господарства, що спеціалізуються на молочно-м'ясній продукції. М'ясо-молочне тваринництво переважає в Степу.

Свинарство — друга за значенням галузь тваринництва. Свинарство забезпечує населення продуктами харчування — м'ясом і жиром, а легку промисловість — шкірою, щетиною та ін. Воно менше залежить від кормової бази, тому зосереджене в густонаселених районах, де добре розвинуті овочівництво, є відходи харчової промисловості. Основними постачальниками продукції свинарства є Лісостеп і Степ.

Вівчарству в Україні належить допоміжна роль. Особливо інтенсивно вівчарство розвивається в Степу і на гірських пасовищах Карпат. Ця галузь спеціалізується на постачанні м'яса, вовни, овчини, жиру, овечого молока. Тому що вівчарство менш трудомістка галузь, воно розвивається в слабозаселених районах. Його розвитку в Україні приділяють мало уваги.

Птахівництво орієнтується на фуражне зерно, що переробляється на корм, розвивається в приміських зонах великих міст. Ця галузь спеціалізується на розведенні курей, індиків, качок, гусей, виробництві м'яса (бройлери), яєць, пера і пуху. Промислове птахівництво розвивається в усіх природно-економічних зонах. Великими виробниками пташиного м'яса і яєць є лісостепові і степові області. Перше місце в Україні належить Криму.

 

Зональна спеціалізація сільського господарства України

 

Зона

Спеціалізація

рослинництва

тваринництва

Полісся

Льон-довгунець, картопля, озиме жито, овес, овочі, кормові культури

Молочне та молочно-м'ясне скотарство, свинарство

Лісостеп

Цукровий буряк, озима пшениця, картопля, ячмінь, гречка, бобові, кукурудза на силос, овочі

Молочне й м'ясо-молочне скотарство, свинарство, птахівництво

Степ

Озима пшениця, соняшник, рис, кукурудза на зерно і на зелений корм, ячмінь, просо, виноград, соя, фрукти, овочі

М'ясо-молочне скотарство, свинарство, птахівництво, шовківництво

Гірські райони

Виноград, тютюн, чай, лікарські, ефіроолійні та кормові культури

Вівчарство, конярство

 

Агропромисловий комплекс України

 

 

Сільське господарство

 

Показник

1999

2000

2001

2002

Загальна земельна площа сільськогосподарських угідь, тис. га

41 829,5

41 827,0

38 150,3

37 877,2

Посівні площі, тис. га

 

 

 

 

зернові культури

13 154

13 646

15 585,8

15 447,6

технічні культури

4340

4187

3778,8

4072,5

картопля і овоче-баштанні культури

2166

2277

2187,7

2160,9

кормові культури

8653

7063

6375,5

5858,1

Валовий збір, тис. т

 

 

 

 

зернові (у вазі після доробки)

24 581

24 459

39 706,1

38 804,3

цукрові буряки (фабричні)

14 064

13 199

15 574,6

14 452,5

насіння соняшнику

2794

3457

2250,6

3270,5

картопля

12 723

19 838

17 343,5

16619,5

овочі

5324

5821

5906,8

5827,1

Урожайність, ц/га

 

 

 

 

зернові (у вазі після доробки)

19,7

19,4

27,1

27,3

цукрові буряки (фабричні)

156

177

182,6

189,3

насіння соняшнику

10,0

12,2

9,4

12,0

картопля

82

122

108,1

104,4

овочі

111

112

123,2

123,7

Поголів'я худоби, тис. голів

 

 

 

 

велика рогата худоба

11 721,6

10 626,5

9421,1

9108,4

свині

10 083,4

10 072,9

8369,5

9203,2

вівці та кози

2026,0

1884,7

1965,0

1984,4

Виробництво продуктів тваринництва

м'ясо усіх видів у забійній вазі, тис. т

1695,3

1662,8

1517,4

1647,9

молоко, млн. т

13,4

12,7

13,4

14,1

яйця, млн. шт.

8739,7

8808,6

9668,2

11309,3

вовна, тис. т

3,8

3,4

3,3

3,4

 

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити