Географія державна атестація 9 клас

ЕКОНОМІЧНА і СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

 

РОЗДІЛ IV. ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ПОДІЛ УКРАЇНИ

Економічні райони України

 

Придніпровський економічний район

 

 

Придніпровський економічний район розташований у центральній і південно-східній частинах країни. Включає Дніпропетровську і Запорізьку області. Площа — 59,1 км2. Населення — 5,44 млн. осіб.

Район має сприятливі природні умови. Рельєф: височини — Придніпровська та Приазовська; низовини — Придніпровська, Причорноморська. Клімат помірно континентальний, у південній частині досить посушливий. Ґрунти: чорноземи звичайні.

Досить різноманітні природні ресурси, окремі з яких за якістю і кількістю мають світове значення. Головні багатства району — паливні корисні копалини та руди різних металів. У північній частині Дніпропетровської області знаходиться Західний Донбас (західна частина Донецького кам'яновугільного басейну), а у південній — Дніпровський буровугільний басейн.

На території району розташовуються найбільші в Україні родовища залізної руди (Криворізький басейн та Білозерський район), а також манганової руди (Нікопольський басейн), крім цього видобуваються руди різних металів, зокрема нікелевих. Район багатий на будівельну сировину: вапняки, глини, каоліни.

Провідною галуззю економіки є промисловість. Галузі спеціалізації: чорна металургія, машинобудування та металообробка, хімічна промисловість та електроенергетика.

Найбільш розвиненою галуззю промисловості є чорна металургія. За виробництвом чорних металів район посідає перше місце в Україні. Тут виник цикл виробництв, що складається з видобування коксівного вугілля (Західний Донбас), залізної і марганцевої руд, нерудної сировини, виробництва коксу, вогнетривів, чавуну, сталі, сплавів, прокату. На території району розташовані чотири з п'яти вузлів чорної металургії України, що входять до Придніпровського металургійного району (Дніпропетровський, Запорізький, Нікопольський та Криворізький). Найбільшими підприємствами є металургійні комбінати «Криворіжсталь», «Запоріжсталь», електросталеплавильний комбінат «Дніпроспецсталь» тощо.

У комплексі з чорною металургією розвивається коксохімія. Основними її центрами є Дніпропетровськ, Кривий Ріг, Дніпродзержинськ, Запоріжжя, Новомосковськ, Нікополь.

Кольорова металургія представлена виробництвом алюмінію, магнію та титану (Запоріжжя).

Машинобудування і металообробка поступається тільки чорній металургії. Провідну роль відіграє важке металомістке машинобудування. Металургійне і гірничо-шахтне устаткування виробляють у Дніпропетровську, Кривому Розі, Марганці, електротехнічне — у Запоріжжі, Бердянську, будівельно-шляхове — у Бердянську, Дніпропетровську, Нікополі. Транспортне машинобудування зосереджено в Дніпродзержинську і Запоріжжі, виробництво металоконструкцій — у Кривому Розі та Дніпропетровську.

Підприємств хімічної промисловості в районі порівняно небагато, але їх продукція значна за обсягом. Головні центри: Дніпропетровськ, Дніпродзержинськ та Кривий Ріг.

У Придніпровському районі розвинена будівельна індустрія, розвиткові якої сприяє потужна сировинна база.

Природні умови району сприяють розвиткові агропромислового комплексу. Рослинництво переважає над тваринництвом. У рослинництві переважають зернові (близько 50 % посівних площ, більша частина яких припадає на озиму пшеницю). Провідні технічні культури: соняшник, цукрові буряки. Поблизу великих міст — приміське господарство. Провідну роль у тваринництві відіграє молочно-м'ясне скотарство. Досить розвиненими є свинарство, птахівництво, вівчарство. В Азовському морі та водосховищах Дніпра ловлять рибу.

Район має добре розвинений транспортний комплекс. Перше місце належить залізничному транспорту. У внутрішньообласних перевезеннях першість належить автомобільному транспорту. Велике значення мають річковий і морський транспорт. У різних напрямах область перетинають трубопроводи (переважно газопроводи).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити