Географія державна атестація 9 клас

ЕКОНОМІЧНА і СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

 

РОЗДІЛ V. ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ УМОВ І РЕСУРСІВ ТА ЇХ ОХОРОНА

 

Зміни природних умов і ресурсів під впливом господарської діяльності

 

Природокористування — це сукупність усіх форм впливу людини на навколишнє середовище.

Природне середовище України зазнає відчутного негативного техногенного впливу з боку господарської діяльності людини. Природні умови і природні ресурси змінюються під впливом різних видів природокористування: агропромислового, промислового, гірничодобувного, водогосподарського, лісопромислового, рекреаційного тощо.

Здобуття Україною політичної незалежності дає змогу змінити державну політику природокористування, планувати й розвивати господарство так, щоб це не суперечило збереженню та поліпшенню якості довкілля.

Сучасні напрямки природоохоронної діяльності в Україні базуються на таких принципах:

— активізація екологічної освіти у загальноосвітніх і вищих навчальних закладах;

— екологічне виховання населення за допомогою засобів масової інформації;

— проведення незалежних комплексних науково-економічних досліджень з метою складання економічного прогнозу і вироблення рекомендацій щодо розташування промислових підприємств — потенційних забруднювачів навколишнього середовища;

— збільшення витрат на охорону природи та прискорення темпів будівництва природоохоронних об'єктів;

— урахування громадської думки під час вирішення питань щодо будівництва промислових, енергетичних, військових об'єктів тощо;

— активізація правоохоронних та природоохоронних органів;

— активна пропаганда природоохоронних заходів серед населення.

Одним з головних і досить ефективних заходів охорони довкілля є заповідність. Вже у 1928 р. на території України існувало шість державних заповідників. Підґрунтям розвитку природоохоронних об'єктів в сучасній Україні є державні документи: Закон України «Про природно-заповідний фонд України» та «Програма перспективного розвитку заповідної справи в Україні». Загальна площа природно-заповідного фонду України становить 3,72 % загальної площі території держави. На особливу увагу заслуговує збільшення кількості та площі заповідних об'єктів вищої категорії — біосферних заповідників та природних національних парків. Останніми роками до числа діючих біосферних заповідників (Асканія-Нова, Карпатського, Чорноморського) увійшов унікальний резерват Дунайський, який створено на базі реорганізованого заповідника Дунайські плавні; розширилася охоронна площа найбільшого в Україні біосферного заповідника — Чорноморського. Наслідком міждержавного природоохоронного співробітництва є створений польсько-словацько-український біосферний резерват Східні Карпати.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити