Географія державна атестація 9 клас

ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

 

РОЗДІЛ ІІ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

 

Геоморфологічна будова

 

Геоморфологія — наука, яка вивчає рельєф земної поверхні та його походження. Усі основні форми рельєфу обумовлюються тектонічними рухами: у місцях активних піднять утворюються гори, у зонах опускань — морські чи океанічні басейни, западини, прогини. Але тектонічні рухи відбувалися не лише в давні часи, а й на новому етапі (найчастіше у неогеновому та четвертинному періодах) — це неотектонічні рухи. Саме неотектонічні рухи у взаємодії із зовнішніми силами утворюють той рельєф, який ми спостерігаємо. Походження рельєфу і закономірності його розміщення відбиваються на геоморфологічних картах.

Формування рельєфу обумовлюють не лише тектонічні рухи, але й геологічна будова певної території, зокрема склад гірських порід. Руйнування кристалічних порід відбувається дуже повільно, тому в районах їх залягання утворюються височини, плато, кряжі. Осадові породи піддаються руйнівному впливу зовнішніх сил — води, вітру, льоду, які спричиняють такі рельєфоутворюючі процеси:

денудація — комплекс процесів знесення й перенесення (водою, вітром, льодом, прямим впливом сили тяжіння) продуктів руйнування гірських порід з їх подальшим накопиченням на знижених ділянках земної поверхні;

акумуляція — процес накопичення пухкого мінерального матеріалу та органічних решток на земній поверхні;

ерозія — процес руйнування ґрунтів і гірських порід під дією постійних і тимчасових вод стоків, а також вітру;

абразія — процес руйнування берегів морськими (озерними) хвилями.

 

Рельєфоутворюючі процеси

 

 

Розрізняють два види форм рельєфу. Перший: генетичні форми рельєфу — головні й найбільші його елементи (низовини, височини, гори); другий — конкретні місцеві (дрібні, невеликі) форми рельєфу, якими є річкові долини, яри, балки, осипи та ін.

 

Типи невеликих форм рельєфу України

 

Тип рельєфу

Рельєфоутворюючі процеси

Форма рельєфу

Поширення в Україні

Денудаційний

Підняття

Пагорби-«останці», пасма, вали, уступи

Поліська низовина, Подільська, Придніпровська й Донецька височини, пасма Кримських гір

Водноерозійний

Ерозія та акумуляція. Робота постійних і тимчасових водотоків

Рівчаки, вимоїни, яри, балки, річкові долини

Повсюдно

Льодовиковий

Давня льодовикова денудація та акумуляція

Моренні рівнини, кари, цирки, ози, ками

Поліська низовина

Карстовий

Розчинення гірських порід під дією води

Печери, воронки, колодязі

Кримські гори, степова зона на півдні України

Еоловий

Вітрова ерозія, сипучі гірські породи

Пісчані пагорби й пасма, улоговини

Полісся, долини річок, морські коси

Гравітаційний

Сила тяжіння

Зсуви, обвали, осипи

Південний берег Криму, Українські Карпати, праві схили Дніпра та інших річок

Вулканічний

Давній вулканізм

Вулканічні хребти, горбистість, грязеві вулкани, лаколіти Криму

Українські Карпати, Закарпатська низовина, Кримські гори

Техногенний

Господарська діяльність людини

Кар'єри, тераси, терикони, вали тощо

У місцях господарського освоєння

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити