Географія - Великий довідник школяра і студента - 2008

Загальна географія
Літосфера і рельєф
АСТЕНОСФЕРА

Астеносфера (від грецьк. asthenes — слабкий і sphaira — куля) — шар зниженої твердості, міцності і в’язкості у верхній мантії Землі, що підстилає літосферу. Верхня межа на глибині бл. 100 км під материками і бл. 50 км під дном океану; нижня — на глибині 250—350 км. Астеносфера відіграє важливу роль у походженні ендогенних процесів, що протікають у земній корі (магматизм, метаморфізм та інші).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити