ГЕОГРАФІЯ
ЛІТОСФЕРА І РЕЛЬЄФ

МАГНІТУДА ЗЕМЛЕТРУСІВ І ШКАЛА РІХТЕРА

Магнітуда землетрусів здебільшого визначається за шкалою, засно­ваною на записах сейсмографів. Ця шкала відома під назвою шкали магнітуд, або шкали Ріхтера (від імені американського сейсмолога Ч. Ф. Ріхтера, що запропонував її в 1935 p.). Магнітуда землетрусу — безмежна величина, пропорційна логарифму відношення максималь­них амплітуд певного типу хвиль даного землетрусу і деякого стандарт­ного землетрусу. Існують відмінності в методах визначення магнітуд бли зьких, віддалених, дрібнофокусних (неглибоких) і глибоких землетру­сів. Магнітуди, визначені за різними типами хвиль, відрізняються за ве­личиною. Землетруси різної магнітуди (за шкалою Ріхтера) позначають­ся таким чином:

2 — найслабші поштовхи, що відчуваються;

41/2 — найслабші поштовхи, що приводять до невеликих руйнувань;

6 — помірні руйнування;

81/2 — найсильніші з відомих землетрусів.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити