ГЕОГРАФІЯ
ЛІТОСФЕРА І РЕЛЬЄФ

ІНТЕНСИВНІСТЬ ЗЕМЛЕТРУСІВ

Інтенсивність землетрусів оцінюється в балах за величиною руйну­вання наземних споруд або деформацій земної поверхні. Для ретроспек­тивної оцінки бальності історичних землетрусів використовують деякі емпірично отримані співвідношення. У США оцінка інтенсивності за­звичай проводиться за модифікованою 12-бальною шкалою Меркаллі.

1 бал. Відчувається тільки особливо чутливими людьми в сприятли­вих для цього умовах.

3 бали. Відчувається людьми як вібрація від проїжджаючої вантажівки.

4 бали. Деренчать посуд і віконне скло, скриплять двері і стіни.

5 балів. Відчувається майже всіма; багато сплячих прокидається. Незакріплені предмети падають.

6 балів. Відчувається всіма. Невеликі пошкодження.

8 балів. Падають димарі, пам'ятники, розвалюються стіни. Зміню­ється рівень води в колодязях. Сильно ушкоджуються капітальні будівлі.

10 балів. Руйнуються цегляні будівлі і каркасні споруди. Деформу­ються рейки, виникають обвали.

12балів. Повне руйнування. На земній поверхні спостерігаються хвилі.


У Росії і деяких сусідніх з нею країнах прийнято оцінювати інтенси­вність коливань у балах MSK (12-бальної шкали Медведєва — Шпонхойєра — Карника), в Японії — в балах ЯМА (9-бальної шкали Японсь­кого метеорологічного агентства). Інтенсивність у балах (що виража­ються цілими числами без дробів) визначається при обстеженні району, в якому стався землетрус, або опитуванні жителів про їх відчуття за від­сутності руйнування, або ж розрахунками за прийнятими для даного ра­йону формулами.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити