ГЕОГРАФІЯ
ЛІТОСФЕРА І РЕЛЬЄФ

ПЛАТФОРМА

Платформа, в геології — одна з головних глибинних структур земної кори, що характеризується малою інтенсивністю тектонічних рухів та магматичної діяльності і плоским рельєфом. Платформи протиставля­ються рухомим геосинклінальним поясам. Вони мають двохярусну будо­ву: нижній структурний ярус (підмурівок платформи) утворюють ком­плекси сильно зім'ятих, метаморфізованих і пронизаних гранітами по­рід; верхній ярус (осадочний чохол) складений переважно з осадочних і частково вулканогенних порід. У межах платформи виділяються щити, де складчастий підмурівок виступає на поверхню, і плити, в яких підму­рівок опущений на глибину. Платформи поділяються на давні — з підму­рівком докембрійського періоду (наприклад, Східно-Європейська, Си­бірська тощо) і молоді — з підмурівком палеозойського і мезозойського віку (наприклад, рівнинні території Західного Сибіру, Північного Казах­стану, Передкавказзя).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити