Географія - Великий довідник школяра і студента - 2008

Загальна географія
Літосфера і рельєф
ПЛАТФОРМА

Платформа, в геології — одна з головних глибинних структур земної кори, що характеризується малою інтенсивністю тектонічних рухів та магматичної діяльності і плоским рельєфом. Платформи протиставляються рухомим геосинклінальним поясам. Вони мають двохярусну будову: нижній структурний ярус (підмурівок платформи) утворюють комплекси сильно зім’ятих, метаморфізованих і пронизаних гранітами порід; верхній ярус (осадочний чохол) складений переважно з осадочних і частково вулканогенних порід. У межах платформи виділяються щити, де складчастий підмурівок виступає на поверхню, і плити, в яких підмурівок опущений на глибину. Платформи поділяються на давні — з підмурівком докембрійського періоду (наприклад, Східно-Європейська, Сибірська тощо) і молоді — з підмурівком палеозойського і мезозойського віку (наприклад, рівнинні території Західного Сибіру, Північного Казахстану, Передкавказзя).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити