ГЕОГРАФІЯ
ГІДРОСФЕРА ТА ВОДИ СВІТОВОГО ОКЕАНУ І СУХОДОЛУ

ГІДРОГРАФІЯ

Гідрографія (від, грецьк. hydor вола і grapho пишу): І) розділ гідро­логії суходолу, присвячений опису річок, озер, водосховищ та їх окремих частин з якісною і кількісною характеристикою їх розташування, фізи­ко-географічних умов, режиму і використання. 2) Наука, що вивчає суд­ноплавні траси, форми ложа океанів, морів, озер, водосховищ, річок і каналів і розроблює способи поліпшення судноплавних шляхів.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити