ГЕОГРАФІЯ
ГІДРОСФЕРА ТА ВОДИ СВІТОВОГО ОКЕАНУ І СУХОДОЛУ

ПАРА

Пара — газоподібна фаза води. Усупереч загальноприйнятій думці, вона невидима. Та «пара», яка виривається з киплячого чайника, — це насправді безліч найдрібніших крапельок води. Пара має властивості, дуже важливі для підтримки життя на Землі. Добре відомо, наприклад, що під дією сонячного тепла вода з поверхні морів і океанів випаровуєть­ся. Водяна пара, що утворюється, підіймається в атмосферу і конденсу­ється, а потім випадає на землю у вигляді дощу і снігу. Без такого круго­обігу води наша планета давно перетворилася б у пустелю. Пара має безліч застосувань. Серед найбільш відомих пристроїв і механізмів, пра­цюючих із застосуванням пари, — праски, паровози, пароплави, парові казани (котли). Пара обертає турбіни генераторів на теплових електро­станціях.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити