Географія - Великий довідник школяра і студента - 2008

Загальна географія
Гідросфера та води Світового океану і суходолу
КРУГООБІГ ВОДИ В ПРИРОДІ

Хоч загальні запаси води в світі незмінні, постійно йде її перерозподіл. Кругообіг води відбувається під впливом сонячної радіації, яка стимулює випаровування води. При цьому осідають розчинені в ній мінеральні речовини. Молекула води починає свій шлях в гідрологічному циклі, коли, отримавши трохи більше теплової енергії у порівнянні з сусідніми молекулами, долає поверхневе тяжіння рідини і перетворюється в молекулу пари. Повітря, в яке потрапляє молекула, залучене до процесу циркуляції, породженого нерівномірним нагріванням полярної і тропічної зон, перепадами атмосферного тиску і обертанням Землі. Циркуляція атмосфери в Північній півкулі загалом направлена із заходу на схід. Всередині повітряної маси відбувається вертикальний рух повітря, викликаний передусім нагріванням повітря на контакті з більш теплою поверхнею океану або суходолу. Окрема частка, нагріта таким чином, розширюється, стає менш щільною, ніж частки, що знаходяться безпосередньо вище від неї, і спрямовується вгору. Однак згідно з відомим фізичним законом розширення відбувається за рахунок запасу тепла; тому, підіймаючись, ця повітряна частка охолоджується, доки температура не знизиться до такої міри, що волога вже не зможе залишатися в газоподібному стані і не відбудеться конденсація пари. Крихітні крапельки води, завислі в атмосфері, утворюють хмари. За відповідних умов ці краплі зливаються навколо ядер конденсації (кристалів льоду або часток пилу), а досягши ваги, достатньої для подолання опору повітря, падають на землю у вигляді дощу, снігу або граду. Коли частка води разом з наземним або підземним стоком потрапляє знову в океан, це означає, що вона здійснила повний кругообіг у природі. Активний учасник водообміну — атмосферна вологість. При власному постійному об’ємі 13 тис. км3 вона утворює за рік 525 тис. км3 опадів, що випадають на Землю. Зміна всього об’єму атмосферної вологості відбувається кожні 10 діб. Повільніше всього оновлюються глибинні підземні води — в середньому за 5000 років. Всі етапи кругообігу води пов’язані між собою; порушення процесу кругообігу може призвести до катастрофічних наслідків.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити