Географія - Великий довідник школяра і студента - 2008

Загальна географія
Гідросфера та води Світового океану і суходолу
ВОДНИЙ БАЛАНС ЗЕМЛІ

Водний баланс Землі — співвідношення між кількістю води, що поступає на поверхню земної кулі у вигляді опадів, і кількістю води, що випаровується з поверхні суходолу і Світового океану за певний період часу. У середній багаторічний період річна кількість опадів дорівнює 1020 мм, випаровування з поверхні Світового океану — 880 мм і з суходолу — 140 мм. Водний баланс Землі — кількісне вираження вологообігу на Землі. Він тісно пов’язаний з тепловим балансом і нарівні з ним є одним з важливих показників для характеристики природних зон. Понад 94 % води знаходиться у Світовому океані. Інша частина гідросфери — це підземні води (4 %). При цьому потрібно враховувати, що велика їх частина відноситься до глибинних розсолів, а прісні води становлять приблизно 1/15 частку, або 4—5 тис. км3. Значним є також об’єм льоду полярних льодовиків: у перерахуванні на воду він дорівнює 24 млн км1, або 1,6 % об’єму гідросфери. Озерної води в 100 разів менше — 230 тис. км3, а в руслах річок міститься лише 1200 км3 води, або 0,0001 % всієї гідросфери. Однак, незважаючи на малий об’єм води, річки відіграють дуже велику роль: вони, як і підземні води, задовольняють значну частину потреб населення, промисловості і сільського господарства.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити