ГЕОГРАФІЯ
ГІДРОСФЕРА ТА ВОДИ СВІТОВОГО ОКЕАНУ І СУХОДОЛУ

ЩО ТАКЕ МОРСЬКІ ХВИЛІ

Внаслідок впливу на води океанів і морів різних природних сил вини­кають коливальні (хвильові) і поступальні рухи (течії) часток води. По­ширення коливань часток у морській воді називається хвильовим рухом або хвилями. При цьому під морськими хвилями розуміють таку форму періодичного руху, що безперервно змінюється, при якій частки води здійснюють коливання відносно свого стану рівноваги. Найбільша висо­та хвиль в океані — майже 15 м.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити