ГЕОГРАФІЯ
ГІДРОСФЕРА ТА ВОДИ СВІТОВОГО ОКЕАНУ І СУХОДОЛУ

ОКЕАНІЧНИЙ ФРОНТ

Межа між двома водними масами, які мають різні гідрологічні харак­теристики, називається океанічним фронтом. Різні види океанічних фро­нтів відрізняються за часовими просторовими масштабами, характери­зуються певними властивостями і підтримуються різними силами. За­вдяки різкій зміні кольору і прозорості води зону проходження океаніч­ного фронту часто можна бачити з борту судна, літака або штучного су­путника Землі. У зоні контакту водної маси гине велика маса планктону, оскільки він не встигає швидко пристосуватися до нових життєвих умов — до іншої водної маси. Тому тут у великій кількості скупчуються риби й морські птахи.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити