ГЕОГРАФІЯ
АТМОСФЕРА І КЛІМАТ ЗЕМЛІ

АТМОСФЕРА

Атмосфера — газова оболонка, що оточує небесне тіло. Її характерис­тики залежать від розміру, маси, температури, швидкості обертання і хімі­чного складу даного небесного тіла, а також визначаються історією його формування. Атмосфера Землі складається із суміші газів, яку називають повітрям. Її основні складові — азот і кисень у співвідношенні приблизно 4:1. На людину головним чином впливає стан нижнього шару атмосфери (15—25 км), оскільки саме тут зосереджена основна маса повітря.

Наука, що вивчає атмосферу, називається метеорологією, хоч пред­метом цієї науки є також погода та її вплив на людину. Стан верхніх шарів атмосфери, розташованих на висотах від 60 до 300 і навіть 1000 км від поверхні Землі, також змінюється. Тут утворюються сильні вітри, шторми і спостерігаються такі дивні електричні явища, як полярні сяй­ва. Ці феномени пов'язані з потоками сонячної радіації, космічного ви­промінювання, а також магнітним полем Землі. Високі шари атмосфе­ри — це також і хімічна лабораторія, оскільки там в умовах, близьких до вакууму, деякі атмосферні гази під впливом потоку сонячної енергії всту­пають у хімічні реакції.

Наука, що вивчає ці взаємопов'язані явища і процеси, називається фізикою високих шарів атмосфери.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити