Географія - Великий довідник школяра і студента - 2008

Загальна географія
Атмосфера і клімат Землі
ПОВІТРЯ

Повітря — суміш газів, з яких складається атмосфера Землі: азот (78,09 %), кисень (20,95 %), благородні гази (0,94 %), вуглекислий газ (0,03 %); сумарна маса бл. 5,2∙1015 т. Густина 1,2928 г/л, розчинність у воді 29,18 см3/л. Завдяки кисню, що міститься в повітрі, він використовується як хімічний агент у різних процесах (горіння палива, виплавки металів з руд, промислове отримання багатьох хімічних речовин). З повітря отримують кисень, азот, благородні гази. Повітря необхідне для життєдіяльності більшості живих організмів. Розвиток промисловості, транспорту призводить до забруднення повітря, тобто до підвищення вмісту в ньому вуглекислого та інших шкідливих газів. У системі заходів з охорони навколишнього середовища важливе значення мають санітарний контроль за станом повітря, ретельне очищення і знешкодження промислових газів перед викидом їх в атмосферу, винесення промислових підприємств за межі житлових районів тощо.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити