Географія - Великий довідник школяра і студента - 2008

Загальна географія
Атмосфера і клімат Землі
КЛІМАТ

Давньогрецький астроном Гіппарх (II ст. до н. е.) умовно розділив поверхню Землі паралелями на широтні зони, які різняться за висотою полуденного стояння Сонця у найдовший день року. Ці зони були названі кліматом (від грецьк. klima — нахил, що спочатку означав «нахил сонячних променів»). Таким чином, було виділено 5 кліматичних зон: одна жарка, дві помірних і дві холодних, які й склали основу географічної зональності земної кулі. Понад 2000 років термін «клімат» вживався саме в такому значенні. Але після 1450 p., коли португальські мореплавці перетнули екватор і повернулися на батьківщину, з’явилися нові факти, що викликали необхідність переглянути класичні переконання. Серед відомостей про світ, отриманих під час подорожей першовідкривачів, були і кліматичні характеристики виділених зон, що дозволило розширити тлумачення поняття «клімат».

Кліматичні зони вже не були лише математично розрахованими за астрономічними даними районами земної поверхні (тобто жарко і сухо там, де Сонце підіймається високо, а холодно і сиро там, де воно знаходиться низько, атому гріє несильно). Було виявлено, що кліматичні зони не просто відповідають широтним поясам, як це уявлялося раніше, а мають неправильні контури. Сонячна радіація, загальна циркуляція атмосфери, географічний розподіл материків та океанів і найбільші форми рельєфу — головні чинники, що впливають на клімат суходолу.

З географічних чинників, що впливають на клімат окремого регіону, найбільш істотні широта і висота місцевості, близькість її до морського узбережжя, особливості орографії і рослинного покриву, наявність снігу і льоду, ступінь забруднення атмосфери. Ці чинники ускладнюють широтну зональність клімату і сприяють формуванню його місцевих варіантів.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити