Географія - Великий довідник школяра і студента - 2008

Загальна географія
Біосфера
НАЙВАЖЛИВІШІ ВЛАСТИВОСТІ БІОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ

Найважливішими властивостями біологічних систем є: І. Здатність до обміну речовин — усі живі істоти можуть обмінюватися речовинами і енергією з навколишнім середовищем. 2. Здатність до розмноження (самовідтворення). Усі живі організми можуть розмножуватися; в основі цього лежить здатність молекул ДНК до точного самовідтворення тварин. 3. Здатність до руху. Усі живі істоти можуть рухатися, змінювати своє положення в просторі. 4. Здатність до подразливості — усі живі організми можуть реагувати на зовнішні подразники (тепло, холод, світло і т. п.). 5. Спадковість — організми можуть передавати потомству свої спадкові властивості і ознаки. 6. Мінливість — організми не тільки зберігають ознаки своїх предків, але і можуть набувати нових якостей і ознак. Ця властивість створює різноманітність ознак і властивостей між особинами будь-якого ступеня спорідненості.

Мінливість — найважливіша основа еволюції, яка дозволяє організмам і видам пристосовуватися до зміни зовнішніх умов. Для живих організмів характерні й інші першорядні властивості: потреба в зовнішній енергії, здатність підтримувати сталість свого складу і життєвих процесів, здатність до розвитку тощо.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити