ГЕОГРАФІЯ
БІОСФЕРА

БІОМАСА

Біомаса — загальна маса особин одного виду, групи видів або угрупо­вання загалом (рослин, мікроорганізмів і тварин) на одиницю поверхні або об'єму місцезнаходження; найчастіше її виражають в масі сирої або сухої речовини (г/м2, кг/га, г/м3 тощо). Біомаса рослин називається фітомасою, біомаса тварин — зоомасою. Загальна біомаса живих організ­мів біосфери, за різними оцінками, становить від 1,81012 т до 2,4•1012 т сухої речовини.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити