Географія - Великий довідник школяра і студента - 2008

Загальна географія
Біосфера
ВИДОВА РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН

Тваринний світ з його великою різноманітністю розмірів, форм, будови, забарвлень і способу життя безлічі загадкових істот вивчений ще недостатньо. Правда, вчені вже нараховують бл. 80 тис. видів молюсків, 27тис. павукоподібних, 20 тис. ракоподібних, 18 тис. риб, 15 тис. черв’яків, по 5 тис. голкошкірих і губок, 4 тис. рептилій і т. п. Проте ніхто не зможе дати відповідь на питання, скільки ж усього видів тварин, великих і маленьких, утворюють фауну нашої планети. Особливо важко вивчати дрібних тварин, таких, наприклад, як деякі ряди і сімейства кліщів, павуків, комах, черв’яків тощо. Ентомологам дуже часто доводиться обирати собі дуже вузьке поле діяльності, наприклад вивчати жуків якого-небудь одного роду або сімейства.

З усіх класів хребетних тварин краще за інших вивчені птахи. Підрахунки показали, що кількість видів птахів, що населяють нашу планету, дорівнює всього 8635 або 8548 (частина вчених вважає деякі види тільки підвидами). Треба додати, що у багатьох птахів самці і самиці дуже відрізняються за розмірами, формою оперення і забарвленням, оперення змінюється також у залежності від віку птаха, сезону і географічного положення місцевості. Крім згаданих 8 тис. видів існують ще десятки тисяч підвидів птахів. Усе це значно збільшує строкатість і величезну різноманітність світу пернатих.

Ссавців нараховують бл. 3500 видів, але це число не остаточне, воно безперервно збільшується, оскільки вчені щорічно знаходять і описують до 30—40 видів, раніше невідомих науці. Види великих ссавців, таких, як слон, буйвол, ведмідь, нечисленні; переважають дрібні тварини, причому на великих ділянках континентів перше місце за чисельністю займають гризуни.

На першому місці за кількістю видів і за значенням у житті людей знаходяться комахи. На думку деяких ентомологів, число видів відомих науці комах вже досягло 1 500 000, заіншими підрахунками, їх бл. 10 млн. Стверджують, що тільки 1 % видів комах шкодить продуктам, речам і спорудам, цінним рослинам ланів, городів, садів, лісовим породам, сільськогосподарським тваринам і здоров’ю самих людей, інші корисні або нешкідливі. Але й один відсоток — це багато тисяч видів. Серед них: комарі — переносники жовтої лихоманки і малярії, мошки, сліпні і дощовки — переносники туляремії і сибірки, блохи гризунів — охоронці і переносники бацил чуми, мухи цеце — переносники збудників сонної хвороби. Чисельність особин багатьох комах надзвичайно велика. Ентомологи спробували підрахувати сумарну кількість усіх комах на Землі; вона становить мільярд мільярдів, причому ця цифра вважаєтся трохи заниженою. На кожну людину припадає близько 250 млн цих дрібних тварин.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити