Географія - Великий довідник школяра і студента - 2008

Загальна географія
Біосфера
ҐРУНТИ

Ґрунт — природне утворення, що складається з генетично пов’язаних горизонтів, які формуються внаслідок перетворення поверхневих шарів літосфери під впливом води, повітря і живих організмів; Грунти наділені родючістю. Вони складаються з твердої, рідкої (ґрунтовий розчин), газоподібної і живої (ґрунтові фауна і флора) частин. Поділяються на генетичні типи (наприклад, підзолисті, сірі лісові, чорноземи, сіроземи). Географічний розподіл грунтів на рівнинах підпорядкований загальним законам широтної зональності, а у горах — вертикальної поясності. Максимальні глибини, на які можуть проникати живі організми, зокрема коріння рослин, коливаються від декількох міліметрів у дуже сухих або холодних регіонах (або там, де поширені щільні гірські породи) до 4,5 м і більше в теплих і вологих районах. Ґрунтова система з усіма властивими їй циклічними перетвореннями енергії і речовини є основною частиною середовища життєдіяльності людини, яка використовує цю систему як субстрат для вирощування харчових і кормових рослин.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити