Географія - Великий довідник школяра і студента - 2008

Загальна географія
Біосфера
ФІТОГЕОГРАФІЯ

Фітогеографія — наука про географічне поширення рослин. Екологічна фітогеографія, або географія рослинних угруповань, звана також геоботанікою, вивчає зв’язок різних форм рослинного покриву з умовами середовища, в якому вони розвиваються. Географія рослин, або флористична фітогеографія, що вивчає закономірності розміщення на планеті різних таксонів, утворює окрему область фітогеографії. Об’єкт геоботаніки — рослинні угруповання, або фітоценози, які можна також назвати типами рослинності. Деякі з них зустрічаються практично всюди.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити