ГЕОГРАФІЯ
ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА І ПРИРОДНІ КОМПЛЕКСИ

ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

Природне середовище — це мегаекзосфера постійних взаємодій і вза­ємопроникнення елементів і процесів чотирьох її складових екзосфер (приповерхових оболонок) — атмосфери, літосфери, гідросфери і біо­сфери — під впливом екзогенних (зокрема космічних) і ендогенних чин­ників і діяльності людини. Будь-яка з екзосфер має свої складові елеме­нти, структуру і особливості. Три з них — атмосфера, літосфера і гідро­сфера — є ареалом функціонування живої речовини — біоти як головно­го компонента четвертого складового навколишнього середовища — біо­сфери.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити