Географія - Великий довідник школяра і студента - 2008

Загальна географія
Географічна оболонка і природні комплекси
ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

Природне середовище — це мегаекзосфера постійних взаємодій і взаємопроникнення елементів і процесів чотирьох її складових екзосфер (приповерхових оболонок) — атмосфери, літосфери, гідросфери і біосфери — під впливом екзогенних (зокрема космічних) і ендогенних чинників і діяльності людини. Будь-яка з екзосфер має свої складові елементи, структуру і особливості. Три з них — атмосфера, літосфера і гідросфера — є ареалом функціонування живої речовини — біоти як головного компонента четвертого складового навколишнього середовища — біосфери.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити