ГЕОГРАФІЯ
ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА І ПРИРОДНІ КОМПЛЕКСИ

АЗОНАЛЬНІСТЬ

Азональність (від а — негативний префікс і грецьк. zone — пояс, зона) — поширення будь-якого природного явища поза зв'язком із зона­льними особливостями даної території. Зазвичай зумовлена геологічною структурою, тектонічним режимом, морфоструктурою рельєфу, ендоген­ними чинниками. Наслідками азональності є відмінності в кліматі, вод­ному режимі, грунтах і органічному світі. Найбільш яскраво проявляєть­ся у горах.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити