Географія - Великий довідник школяра і студента - 2008

Загальна географія
Географічна оболонка і природні комплекси
АЗОНАЛЬНІСТЬ

Азональність (від а — негативний префікс і грецьк. zone — пояс, зона) — поширення будь-якого природного явища поза зв’язком із зональними особливостями даної території. Зазвичай зумовлена геологічною структурою, тектонічним режимом, морфоструктурою рельєфу, ендогенними чинниками. Наслідками азональності є відмінності в кліматі, водному режимі, грунтах і органічному світі. Найбільш яскраво проявляється у горах.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити