ГЕОГРАФІЯ
ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА І ПРИРОДНІ КОМПЛЕКСИ

ЕКОСИСТЕМА

Екосистема — одне з ключових понять сучасної біології. Так назива­ють цілісний природний комплекс, утворений живими організмами і неживим середовищем їх заселення (грунтом, водою, кліматом). Екоси­стемою є і озеро, і океан, і тайга, і навіть невеликий акваріум (штучна екосистема). Усі рослини, що входять в екосистему, називаються фіто­ценозом, усі тварини — зооценозом. Разом тварини, рослини, гриби і мікроорганізми екосистеми утворюють біоценоз. Живі організми в еко­системі обмінюються речовиною і енергією. Між ними виникають жи­вильні ланцюги (ланцюги живлення) — тобто взаємовідносини «їжа-споживач». Отримана енергія переходить від рослин до рослиноїдних тва­рин, а від них —до м'ясоїдних тварин. Таким чином, у поживному сере­довищі виникає декілька ланок, або рівнів.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити