Географія - Великий довідник школяра і студента - 2008

Загальна географія
Географічна оболонка і природні комплекси
ЕКОЛОГІЯ

Екологія (від грецьк. oikos — дім, житло, місцеперебування і logos — слово, вчення) — наука про відносини живих організмів і угруповань, що ними утворюються, між собою і з навколишнім середовищем. Термін «екологія» запропонований у 1866 г. Е. Геккелем. Об’єктами екології можуть бути популяції організмів, види, угруповання, екосистеми і біосфера загалом. З середини XX ст. у зв’язку з наростанням впливу людини на природу екологія набула особливого значення як наукове підґрунтя раціонального природокористування і охорони живих організмів, а сам термін «екологія» — більш широкого значення.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити