Географія - Великий довідник школяра і студента - 2008

Загальна географія
Географічна оболонка і природні комплекси
ЕКОСИСТЕМА

Екосистема — одне з ключових понять сучасної біології. Так називають цілісний природний комплекс, утворений живими організмами і неживим середовищем їх заселення (грунтом, водою, кліматом). Екосистемою є і озеро, і океан, і тайга, і навіть невеликий акваріум (штучна екосистема). Усі рослини, що входять в екосистему, називаються фітоценозом, усі тварини — зооценозом. Разом тварини, рослини, гриби і мікроорганізми екосистеми утворюють біоценоз. Живі організми в екосистемі обмінюються речовиною і енергією. Між ними виникають живильні ланцюги (ланцюги живлення) — тобто взаємовідносини «їжа-споживач». Отримана енергія переходить від рослин до рослиноїдних тварин, а від них —до м’ясоїдних тварин. Таким чином, у поживному середовищі виникає декілька ланок, або рівнів.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити